Thứ Hai, 4/3/2024
Thông báo tình hình sinh vật gây hại (SVGH) 07 ngày trên lúa và biện pháp phòng trừ (Từ ngày 23/8 đến 29/8/2023 và dự báo trong 7 ngày tới)
Gửi bài In bài
Lúa mùa giai đoạn chín sữa

Hiện nay, trà lúa Mùa sớm đang trong giai đoạn chín sữa - chín sáp, trà Mùa trung đang ở giai đoạn làm đòng - trỗ bông, phơi màu. Qua điều tra tình hình SVGH ngày 28 - 29/8/2023, Chi cục Trồng trọt và BVTV thông báo tình hình SVGH, dự báo trong thời gian tới và đề xuất biện pháp phòng trừ như sau:

I/ TÌNH HÌNH SVGH VÀ DỰ BÁO:

1. Bệnh khô vằn:

* Hiện tại: Bệnh tiếp tục gây hại nhẹ đến trung bình trên các trà lúa, tỷ lệ bệnh phổ biến 1,8 - 8,3%, cao 10,1 - 26,3%, cục bộ 32 - 36% (Thanh Ba, Tam Nông, Cẩm Khê, Lâm Thao). Diện tích nhiễm 3.131,4 ha (Nhiễm nhẹ 1.956 ha, trung bình 1.175,4 ha). Diện tích đã phòng trừ 1.166,3 ha; trong đó lần 2 là 15,9 ha.

* Dự báo: Trong những ngày tới, thời tiết tiếp tục có nắng mưa xen kẽ, bệnh sẽ tiếp tục phát sinh, lây lan và gây hại, mức độ hại nhẹ đến trung bình, cục bộ hại nặng trên những ruộng lúa rậm rạp, bón nhiều đạm và bón phân không cân đối, cần lưu ý chỉ đạo phòng trừ trên trà mùa trung.

2. Rầy các loại:

* Hiện tại: Mật độ rầy phổ biến 12 - 81 con/m2, cao 108 - 920 con/m2 , cục bộ ổ ruộng 1.080 - 2.200 con/m2 (Hạ Hòa, Lâm Thao, Yên Lập, Tân Sơn, Thanh Ba, Cẩm Khê); phát dục chủ yếu tuổi 2,3,trưởng thành; diện tích nhiễm 867 ha (Nhiễm nhẹ 757,1 ha, trung bình 96,6 ha, nặng 13,3 ha). Diện tích đã phòng trừ 109,9 ha.

* Dự báo: Rầy tiếp tục tích lũy và gia tăng mật độ, gây hại mạnh trong thời gian tới, có thể gây cháy chòm, ổ trên diện tích lúa đang chín sáp vào đầu tháng 9 trở đi, cần chú ý theo dõi chặt chẽ để phòng trừ kịp thời khi mật độ rầy tới ngưỡng. Các huyện cần chú ý: Hạ Hòa, Lâm Thao, Yên Lập, Tân Sơn, Thanh Sơn, Cẩm Khê,...

3. Bệnh bạc lá, Đốm sọc vi khuẩn:

* Hiện tại: Tỷ lệ bệnh phổ biến 0,5 - 3,3%; cao 5,0 - 15%; cục bộ 24 % (Hạ Hòa), diện tích nhiễm 105,1 ha (Nhiễm nhẹ 91,5 ha; nhiễm trung bình 13,3 ha, nặng 0,3 ha). Diện tích đã phòng trừ 29,1 ha.

* Dự báo: Trong những ngày tới, trên diện tích lúa trỗ bông - chín sữa, bệnh có xu hướng gia tăng gây hại, mức độ hại nhẹ đến trung bình, cục bộ ổ nặng, nhất là sau mưa rào kèm theo dông, lốc. Những ruộng lúa đã bị nhiễm bệnh, ruộng cấy giống mẫn cảm (Thiên ưu 8, Hương Thơm, TBR 225,...) cần lưu ý phòng trừ kịp thời.

4. Sâu đục thân 2 chấm:

* Hiện tại: Trưởng thành sâu đục thân 2 chấm đã đẻ trứng trên trà Mùa trung, mật độ trứng phổ biến 0,01 - 0,02 ổ/m2, cao 0,1 - 0,5 ổ/m2; diện tích nhiễm 10,8 ha (Nhiễm nhẹ 7,9 ha, trung bình 2,9 ha). Diện tích đã phòng trừ 2,9 ha. Sâu non đang nở và gây hại, tỷ lệ hại phổ biến 0,01 - 0,02%, cao 0,1 - 0,5%.

* Dự báo: Trong thời gian tới, sâu non sâu đục thân 2 chấm tiếp tục nở và gây bông bạc trên trà Mùa trung, mức độ hại nhẹ đến trung bình, cục bộ hại nặng nếu không phòng trừ kịp thời. Các huyện cần chú ý: Phù Ninh, Lâm Thao, Cẩm Khê, Hạ Hòa, TX.Phú Thọ, ...  

Ngoài ra: Trên những diện tích cấy muộn cần lưu ý sâu cuốn lá nhỏ lứa 6, sâu non nở và gây hại đầu tháng 9 trở đi. Chuột gây hại nhẹ tại huyện Lâm Thao, Thanh Thủy, TP.Việt Trì, Tân Sơn; sâu đục cú mèo, 5 vạch, bọ xít dài hại rải rác, cần tiếp tục theo dõi để có biện pháp chỉ đạo phòng trừ kịp thời.

II/ ĐỀ XUẤT BIỆN PHÁP PHÒNG TRỪ:

1. Biện pháp chỉ đạo:

Để tiếp tục thực hiện tốt công tác chỉ đạo phòng trừ SVGH trên lúa Mùa, đảm bảo an toàn cho sản xuất theo tinh thần chỉ đạo của Cục Bảo vệ thực vật tại công văn số 2126/BVTV-TV ngày 21/8/2023 về tăng cường phòng chống SVGH trên lúa vụ mùa năm 2023, Chi cục trồng trọt và BVTV đề nghị:

- UBND các huyện, thành, thị tiếp tục quan tâm chỉ đạo kiểm tra, đôn đốc, hướng dẫn chăm sóc, phòng trừ sinh vật gây hại (SVGH) kịp thời, hiệu quả, không chủ quan, lơ là trong dịp nghỉ Lễ Quốc khánh 02/9/2022.

Tiếp tục tuyên truyền, hướng dẫn nông dân tích cực thăm đồng, phát hiện và phân loại đồng ruộng, tranh thủ thời gian thuận lợi trong ngày để phòng trừ triệt để những diện tích nhiễm khô vằn và bệnh bạc lá - đốm sọc vi khuẩn, sâu cuốn lá nhỏ trên trà mùa trung trỗ từ 05/9 trở đi, tránh phun thuốc tràn lan gây lãng phí và ô nhiễm môi trường, ảnh hưởng đến sức khỏe cộng đồng.

Tăng cường công tác thanh, kiểm tra việc chấp hành pháp luật trong kinh doanh phân bón, thuốc BVTV, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm.

- Đề nghị Hội Nông dân tỉnh tiếp tục chỉ đạo các cấp Hội phối hợp thông tin, tuyên truyền đến hội viên để thực hiện phòng trừ sinh vật gây hại (SVGH) có hiệu quả, bảo vệ sản xuất và môi trường, đảm bảo an toàn thực phẩm và sức khỏe cộng đồng.

- Chi cục giao Trạm Trồng trọt và Bảo vệ thực vật các huyện, thành, thị phân công trực hợp lý trong dịp nghỉ Lễ Quốc khánh 2/9, nắm chắc tình hình sâu bệnh, phối hợp với các địa phương tuyên truyền cho bà con nông dân thăm đồng, khoanh vùng những diện tích đến ngưỡng để chỉ đạo phòng trừ kịp thời các đối tượng SVGH, đảm bảo an toàn cho sản xuất trên địa bàn, báo cáo kịp thời những phát sinh đột xuất trên địa bàn có thể ảnh hưởng đến sản xuất.

2. Kỹ thuật phòng trừ:

- Bệnh khô vằn: Khi ruộng lúa nhiễm bệnh có tỷ lệ dảnh hại trên 20%, tiến hành phun trừ bằng các loại thuốc có trong danh mục, ví dụ: Saipora Super 350SC, Saizole 5EC, Chevin 5SC, Adivil 5SC, Nativo 750WG,Valicare 8SL, Lervil 50SC, Valivithaco 3SL, Help 400 SC,...

- Rầy các loại: Khi mật độ rầy cám trên 1.000 con/m2 (trên 25 con/khóm) thì cần phải phun phòng trừ bằng một trong số số các loại thuốc, ví dụ: Sherzol 205 EC, Saivina  430SC, A quinphos 40EC, Butyl 10WP, Comda gold 5WG, Chersieu75 WG, Nibas 50 EC, Superista 25 EC, Midan 10 WP, Hichespro 500WP,  Chess 50WG, …

- Bệnh bạc lá, đốm sọc vi khuẩn: Sau mưa rào và dông, cần kiểm tra ngay đồng ruộng. Nếu phát hiện ruộng chớm bị bệnh, cần phun phòng trừ ngay bằng các thuốc trừ vi khuẩn trên lúa, ví dụ như: Alpine 80WP/WDG, Starwiner 20WP, Kamsu 2SL, Xanthomix 20WP, Sasa 25WP, Kasumin 2SL, Avalon 8WP, ViSen 20SC, Sieu Khuan 700 WP...).

- Sâu đục thân: Thăm đồng thường xuyên, kết hợp biện pháp thủ công như vợt bắt trưởng thành, ngắt ổ trứng, cắt dảnh héo để giết sâu non. Khi ruộng lúa có mật độ trưởng thành trên 0,3 con/m2 hoặc ổ trứng cao trên 0,3 ổ/m2 cần tiến hành phòng trừ bằng các loại thuốc đã được đăng ký, ví dụ: Nicata 95SP, Sago-super 3GR, 40EC, Gà nòi 95 SP, Netoxin 90WP, Patox 95SP, ...

- Sâu cuốn lá nhỏ: Tiếp tục kiểm tra trên những diện tích lúa trỗ sau ngày 05/9 để chủ động phòng trừ, khi mật độ sâu đến ngưỡng (20 con/m2), sử dụng một trong các loại thuốc trừ sâu cuốn lá có trong danh mục để phòng trừ (Ví dụ thuốc: Dylan 10 WG, 2 EC, Satrungdan 95 BTN, Clever 300 WG, Comda gold 5WG, SecSaigon 25EC, Ratoin 5WG, Voi thai 3,6 EC, Netoxin 90 WP, Vayego 200 SC, Emagold 6.5 WG, Tasieu 5 WG, Alocbale 40 EC, Virtako 1.5 GR,.... ).

- Các đối tượng khác: Tiếp tục diệt chuột thường xuyên, theo dõi các loại SVGH khác để có biện pháp phòng trừ kịp thời.

*Lưu ý:  Sau khi phun thuốc xong cần thu gom bao gói thuốc BVTV để vào đúng nơi quy định của địa phương.

Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật Phú Thọ thông báo và kính đề nghị UBND các huyện, thành, thị, Hội nông dân tỉnh quan tâm chỉ đạo./.

THĂM DÒ Ý KIẾN

Theo bạn : Bố trí giao diện website đã hợp lý chưa?

Kết quả bầu chọn