Thứ Hai, 4/3/2024
Thông báo tình hình sinh vật gây hại (SVGH) 07 ngày trên lúa và biện pháp phòng trừ (Từ ngày 30/8 đến 05/9/2023 và dự báo trong 7 ngày tới)
Gửi bài In bài
Lãnh đạo Chi cục cùng cán bộ kỹ thuật thăm đồng tại xã Vĩnh Lại - Lâm Thao

Hiện nay, trà lúa Mùa sớm đang trong giai đoạn chín sáp - chín (Một số diện tích bắt đầu thu hoạch), trà Mùa trung đang ở giai đoạn trỗ bông - chín sữa. Qua điều tra tình hình SVGH ngày 05 - 06/9/2023, Chi cục Trồng trọt và BVTV thông báo tình hình SVGH, dự báo trong thời gian tới và đề xuất biện pháp phòng trừ như sau:

I/ TÌNH HÌNH SVGH VÀ DỰ BÁO:

1. Bệnh khô vằn:

* Hiện tại: Bệnh gây hại nhẹ đến trung bình trên các trà lúa, tỷ lệ bệnh phổ biến 1,0 - 8,6%, cao 11,4 - 26,3%, cục bộ 30,5 - 36% (Hạ Hòa, Thanh Thủy, TP.Việt Trì). Diện tích nhiễm 2.324,8 ha (Nhiễm nhẹ 1.700,6 ha, trung bình 624,2 ha). Diện tích đã phòng trừ 539,7 ha.

* Dự báo: Trong những ngày tới, thời tiết tiếp tục có nắng mưa xen kẽ, bệnh sẽ tiếp tục phát sinh, lây lan và gây hại, mức độ hại nhẹ đến trung bình, cục bộ hại nặng trên những ruộng lúa rậm rạp, bón nhiều đạm và bón phân không cân đối, cần lưu ý chỉ đạo phòng trừ trên trà Mùa trung.

2. Rầy các loại:

* Hiện tại: Mật độ rầy phổ biến 23 - 96 con/m2, cao 106 - 880 con/m2 , cục bộ ổ ruộng 1.300 - 1.400 con/m2 (Thanh Sơn, Hạ Hòa); phát dục chủ yếu tuổi 3,4,5; diện tích nhiễm 494 ha (Nhiễm nhẹ 465,4 ha, trung bình 28,6 ha). Diện tích đã phòng trừ 28,6 ha.

* Dự báo: Rầy tiếp tục tích lũy và gia tăng mật độ, gây hại mạnh trong thời gian tới, có thể gây cháy ổ, cháy chòm trên diện tích lúa đang chín sáp vào đầu tháng 9 trở đi nếu không được phòng trừ kịp thời, cần chú ý theo dõi chặt chẽ để phòng trừ khi mật độ rầy tới ngưỡng. Các huyện cần chú ý: Hạ Hòa, Lâm Thao, Yên Lập, Tân Sơn, Thanh Sơn, Cẩm Khê,...

3. Bệnh bạc lá, Đốm sọc vi khuẩn:

* Hiện tại: Tỷ lệ bệnh phổ biến 0,1 - 2,6%; cao 4,0 - 16%; cục bộ 26 % (Hạ Hòa), diện tích nhiễm 170 ha (Nhiễm nhẹ 151,4 ha; nhiễm trung bình 18,6 ha). Diện tích đã phòng trừ 86,6 ha.

* Dự báo: Trong những ngày tới, trên diện tích lúa trỗ bông - chín sữa, bệnh có xu hướng gia tăng gây hại, mức độ hại nhẹ đến trung bình, cục bộ ổ nặng, nhất là sau mưa rào kèm theo dông, lốc. Những ruộng lúa đã bị nhiễm bệnh, ruộng cấy giống mẫn cảm (Thiên ưu 8, Hương Thơm, TBR 225,...) cần lưu ý phòng trừ kịp thời.

Ngoài ra: Sâu cuốn lá nhỏ hại nhẹ trên lúa cấy muộn tại huyện Thanh Sơn, Tam Nông, Việt Trì. Bọ xít dài hại nhẹ tại huyện Tân Sơn; sâu đục thân hai chấm, cú mèo, 5 vạch hại rải rác, cần tiếp tục theo dõi để có biện pháp chỉ đạo phòng trừ kịp thời.

II/ ĐỀ XUẤT BIỆN PHÁP PHÒNG TRỪ:

1. Biện pháp chỉ đạo:

Đối với Trà lúa Mùa sớm đã bước vào thu hoạch, nhìn chung đã an toàn sâu bệnh, không ảnh hưởng tới năng suất. Đối với Trà lúa Mùa trung, vẫn còn nguy cơ bị ảnh hưởng bởi một số đối tượng SVGH, cần quan tâm chỉ đạo phòng trừ. Để đảm bảo an toàn cho sản xuất, Chi cục Trồng trọt và BVTV đề nghị:

- UBND các huyện, thành, thị chỉ đạo các xã, HTX,..., chuẩn bị các điều kiện thu hoạch nhanh gọn trà mùa sớm đã chín theo phương châm "Xanh nhà hơn già đồng" để giải phóng đất, chuẩn bị gieo trồng cây vụ Đông theo kế hoạch. Mặt khác, tiếp tục quan tâm chỉ đạo chăm sóc và phòng trừ SVGH đối với diện tích lúa Mùa trung, nhất là các diện tích trỗ đầu tháng 9. Tiếp tục tuyên truyền, hướng dẫn nông dân tích cực thăm đồng, phát hiện và phân loại đồng ruộng, tranh thủ thời gian thuận lợi trong ngày để phòng trừ triệt để những ổ sâu, bệnh theo hướng dẫn, không để lây lan và ảnh hưởng tới năng suất.

Tăng cường công tác thanh, kiểm tra việc chấp hành pháp luật trong kinh doanh phân bón, thuốc BVTV, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm.

- Đề nghị Hội Nông dân tỉnh tiếp tục chỉ đạo các cấp Hội phối hợp thông tin, tuyên truyền đến hội viên để thực hiện phòng trừ sinh vật gây hại (SVGH) có hiệu quả, bảo vệ sản xuất và môi trường, đảm bảo an toàn thực phẩm từ nay đế cuối vụ.

- Chi cục giao Trạm Trồng trọt và Bảo vệ thực vật các huyện, thành, thị tiếp tục phối hợp với các địa phương tuyên truyền cho bà con nông dân thăm đồng, khoanh vùng những diện tích đến ngưỡng để chỉ đạo phòng trừ kịp thời các đối tượng SVGH trên lúa trà trung trỗ muộn, đảm bảo an toàn cho sản xuất trên địa bàn, báo cáo kịp thời những phát sinh đột xuất trên địa bàn có thể ảnh hưởng đến sản xuất.

2. Kỹ thuật phòng trừ:

- Bệnh khô vằn: Khi ruộng lúa nhiễm bệnh có tỷ lệ dảnh hại trên 20%, tiến hành phun trừ bằng các loại thuốc có trong danh mục, ví dụ: Saipora Super 350SC, Saizole 5EC, Chevin 5SC, Adivil 5SC, Nativo 750WG,Valicare 8SL, Lervil 50SC, Valivithaco 3SL, Help 400 SC,...

- Rầy các loại: Khi mật độ rầy cám trên 1.000 con/m2 (trên 25 con/khóm) thì cần phải phun phòng trừ bằng một trong số số các loại thuốc, ví dụ: Sherzol 205 EC, Saivina  430SC, A quinphos 40EC, Butyl 10WP, Comda gold 5WG, Chersieu75 WG, Nibas 50 EC, Superista 25 EC, Midan 10 WP, Hichespro 500WP,  Chess 50WG, …

- Bệnh bạc lá, đốm sọc vi khuẩn: Sau mưa rào và dông, cần kiểm tra ngay đồng ruộng. Nếu phát hiện ruộng chớm bị bệnh, cần phun phòng trừ ngay bằng các thuốc trừ vi khuẩn trên lúa, ví dụ như: Alpine 80WP/WDG, Starwiner 20WP, Kamsu 2SL, Xanthomix 20WP, Sasa 25WP, Kasumin 2SL, Avalon 8WP, ViSen 20SC, Sieu Khuan 700 WP...).

- Sâu đục thân: Thăm đồng thường xuyên, kết hợp biện pháp thủ công như vợt bắt trưởng thành, ngắt ổ trứng, cắt dảnh héo để giết sâu non. Khi ruộng lúa có mật độ trưởng thành trên 0,3 con/m2 hoặc ổ trứng cao trên 0,3 ổ/m2 cần tiến hành phòng trừ bằng các loại thuốc đã được đăng ký, ví dụ: Nicata 95SP, Sago-super 3GR, 40EC, Gà nòi 95 SP, Netoxin 90WP, Patox 95SP, ...

- Các đối tượng khác: Tiếp tục theo dõi các loại SVGH khác để có biện pháp phòng trừ kịp thời.

*Lưu ý:  Sau khi phun thuốc xong cần thu gom bao gói thuốc BVTV để vào đúng nơi quy định của địa phương.

Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật Phú Thọ thông báo và kính đề nghị UBND các huyện, thành, thị, Hội nông dân tỉnh quan tâm chỉ đạo./.

THĂM DÒ Ý KIẾN

Theo bạn : Bố trí giao diện website đã hợp lý chưa?

Kết quả bầu chọn