Thứ Hai, 4/3/2024
Thông báo tình hình sinh vật gây hại (SVGH) 07 ngày trên lúa (từ 06/9 đến 12/9), dự báo đến cuối vụ và biện pháp phòng trừ
Gửi bài In bài
Lãnh đạo Chi cục cùng cán bộ kỹ thuật kiểm tra tình hình thu hoạch lúa vụ Mùa 2023 tại xã Vĩnh Lại - Lâm Thao

Hiện nay, trà lúa Mùa sớm đang cho thu hoạch, trà lúa Mùa trung chủ yếu đang trong giai đoạn chín sữa - chín sáp (Còn một số ít diện tích đang đòng - trỗ, phơi màu do cấy muộn). Qua điều tra tình hình SVGH ngày 11 - 12/9, Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật thông báo tình hình SVGH 7 ngày, dự báo đến cuối vụ và đề xuất biện pháp phòng trừ như sau:

I/ TÌNH HÌNH SVGH VÀ DỰ BÁO:

1. Bệnh khô vằn:

* Hiện tại: Bệnh gây hại nhẹ đến trung bình trên trà Mùa trung; tỷ lệ bệnh phổ biến 1,2 - 9,0%, cao 13,6 - 28%. Diện tích nhiễm 1.271,8 ha (Nhiễm nhẹ 1.112,6 ha; trung bình 159,5 ha). Diện tích đã phòng trừ 12,5 ha.

* Dự báo: Trong những ngày tới, thời tiết tiếp tục có nắng mưa xen kẽ, bệnh sẽ tiếp tục phát sinh, lây lan và gây hại, mức độ hại nhẹ đến trung bình, cần lưu ý trên những diện tích lúa cấy muộn của trà Mùa trung đang làm đòng - trỗ, phơi màu để hướng dẫn phòng trừ đảm bảo an toàn cho sản xuất.

2. Bạc lá, Đốm sọc vi khuẩn:

* Hiện tại: Tỷ lệ bệnh phổ biến 0,1 - 2,3%; cao 4,0 - 12%; cục bộ 20 % (Thanh Sơn), diện tích nhiễm 86,7 ha (Nhiễm nhẹ 52,7 ha; trung bình 34 ha). Diện tích đã phòng trừ 34 ha.

* Dự báo: Trong những ngày tới, trên diện tích lúa trỗ bông - chín sữa, bệnh có xu hướng gia tăng gây hại, mức độ hại nhẹ đến trung bình, cục bộ ổ nặng, nhất là sau mưa rào kèm theo dông, lốc. Những ruộng lúa đã bị nhiễm bệnh, ruộng cấy giống mẫn cảm (Thiên ưu 8, Hương Thơm, TBR 225,...) cần lưu ý phòng trừ kịp thời.

3. Rầy các loại:

* Hiện tại: Mật độ rầy phổ biến 32 - 98 con/m2, cao 103 - 720 con/ m2; phát dục chủ yếu tuổi 4,5; diện tích nhiễm 123,5 ha (Chủ yếu nhiễm nhẹ).

* Dự báo: Rầy tiếp tục tích lũy và gia tăng mật độ, gây hại mạnh trong thời gian tới, có thể gây cháy ổ, cháy chòm trên diện tích lúa đang chín sáp vào trung  tuần tháng 9 trở đi nếu không được phòng trừ kịp thời, cần chú ý theo dõi chặt chẽ để phòng trừ khi mật độ rầy tới ngưỡng. Các huyện cần chú ý: Hạ Hòa, Lâm Thao, Yên Lập, Tân Sơn, Thanh Sơn, Cẩm Khê,...

4. Sâu đục thân:

* Hiện tại: Hiện trưởng thành sâu đục thân 2 chấm, cú mèo, 5 vạch xuất hiện rải rác trên các trà lúa.

* Dự báo: Trưởng thành sẽ di chuyển, tập trung đẻ trứng trên diện tích lúa trỗ muộn của trà Trung, mật độ có thể lên rất cao, 3 - 5 ổ trứng/m2, sâu non nở sẽ gây bông bạc, tỷ lệ bông bạc có thể 5- 10%, trên 30% hoặc trên 70% ở những diện tích lúa trỗ muộn vào cuối tháng 9/2023 nếu không phòng trừ kịp thời.

II/ ĐỀ XUẤT BIỆN PHÁP PHÒNG TRỪ:

1. Biện pháp chỉ đạo:

Để đảm bảo an toàn đối với lúa Mùa và chuẩn bị đất gieo trồng cây vụ Đông, nhất là cây vụ đông ưa ấm, Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật đề nghị:

- UBND các huyện, thành, thị: Chỉ đạo các xã, thị trấn đôn đốc và hướng dẫn nông dân đẩy nhanh tiến độ thu hoạch những diện tích lúa đã chín với phương trâm "xanh nhà hơn già đồng" để tránh thiệt hại khi gặp mưa bão và đảm bảo thời vụ cho gieo trồng vụ Đông. Đồng thời tiếp tục chỉ đạo phòng trừ triệt để một số đối tượng SVGH cuối vụ như: Bệnh khô vằn, bệnh bạc lá đốm sọc vi khuẩn, sâu đục thân, rầy các loại,..., trên diện tích lúa trỗ muộn của trà Mùa trung theo hướng dẫn, không để ảnh hưởng tới năng suất.

- Hội Nông dân tỉnh: Tiếp tục chỉ đạo các cấp Hội phối hợp thông tin, tuyên truyền đến hội viên để thực hiện thu hoạch nhanh gọn trà lúa Mùa sớm, đồng thời cần lưu ý để phòng trừ những diện tích lúa Mùa trung cấy muộn.

- Trạm Trồng trọt và Bảo vệ thực vật các huyện, thành, thị: Một số huyện có diện tích lúa trỗ muộn (Việt Trì, Tam Nông, Đoan Hùng...), tiếp tục điều tra, DTDB, ra thông báo tuần, tham mưu UBND cấp huyện chỉ đạo và hướng dẫn các biện pháp phòng trừ kịp thời, có hiệu quả, đảm bảo an toàn cho sản xuất từ nay đến cuối vụ.

2. Kỹ thuật phòng trừ:

- Bệnh khô vằn: Khi ruộng lúa nhiễm bệnh có tỷ lệ dảnh hại trên 20%, tiến hành phun trừ bằng các loại thuốc có trong danh mục, ví dụ: Saipora Super 350SC, Saizole 5EC, Chevin 5SC, Adivil 5SC, Nativo 750WG,Valicare 8SL, Lervil 50SC, Valivithaco 3SL, Help 400 SC,...

- Bệnh bạc lá, đốm sọc vi khuẩn: Sau mưa rào và dông, cần kiểm tra ngay đồng ruộng. Nếu phát hiện ruộng chớm bị bệnh, cần phun phòng trừ ngay bằng các thuốc trừ vi khuẩn trên lúa, ví dụ như: Alpine 80WP/WDG, Starwiner 20WP, Kamsu 2SL, Xanthomix 20WP, Sasa 25WP, Kasumin 2SL, Avalon 8WP, ViSen 20SC, Sieu Khuan 700 WP...).

- Rầy các loại: Khi mật độ rầy cám trên 1.000 con/m2 (trên 25 con/khóm):

+ Đối với ruộng lúa chưa chín sáp có thể dùng một trong số các loại thuốc như: Sherzol 205 EC, Saivina  430SC, A quinphos 40EC, Butyl 10WP,  Comda gold 5WG, Chersieu75 WG, Nibas 50 EC, Superista 25 EC, Midan 10 WP, Hichespro 500WP,  Chess 50WG, …

+ Đối với ruộng lúa đang chín sáp thì chỉ dùng thuốc tiếp xúc, ví dụ:  Nibas 50 EC, ... khi phun cần rẽ băng từ 0,8 - 1m, phun kỹ vào gốc lúa.

- Sâu đục thân: Cần phải lưu ý trên những diện tích lúa trỗ muộn, thăm đồng thường xuyên, kết hợp biện pháp thủ công như vợt bắt trưởng thành, ngắt ổ trứng, cắt dảnh héo để giết sâu non. Khi ruộng lúa có mật độ trưởng thành trên 0,3 con/m2 hoặc ổ trứng cao trên 0,3 ổ/m2 cần tiến hành phòng trừ bằng các loại thuốc đã được đăng ký, ví dụ: Nicata 95SP, Sago-super 3GR, 40EC, Gà nòi 95 SP, Netoxin 90WP, Patox 95SP, ... Những diện tích gieo cấy sau, trỗ vào cuối tháng 9/2023 nhất thiết phải phun trừ sâu đục thân trước khi lúa trỗ (Trỗ thấp tho) và sau khi trỗ thoát bằng các loại thuốc BVTV nêu trên để đảm bảo an toàn.

 (Chú ý: Thu gom triệt để bao gói thuốc BVTV sau sử dụng để vào bể chứa hoặc nơi quy định của địa phương).

Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật Phú Thọ thông báo và kính đề nghị UBND các huyện, thành, thị tiếp tục quan tâm chỉ đạo./.

THĂM DÒ Ý KIẾN

Theo bạn : Bố trí giao diện website đã hợp lý chưa?

Kết quả bầu chọn