Thứ Bảy, 29/1/2022
Bệnh Vi khuẩn héo rũ ngô (Bacterial leaf blight of maize)
Gửi bài In bài
Ký chủ

Ngô, cỏ đuôi chôn, cỏ sidan, Ý dĩ.

Phân bố

Châu Âu, India, Châu Mỹ.

Triệu chứng

có những đường sọc vàng nhạt, mép viền lượn sóng và như bị ngâm nước, khi vết bệnh phát triển trên toàn bộ chiều dài của lá làm cho lá nhanh chóng bị khô và biến nâu. Cây bị thấp lùn, bông cờ chín sớm, héo nhanh và chết. Mạch dẫn bị tắt bởi có các chất dịch vi khuẩn màu vàng sáng, cắt ngang thân cây bị bệnh thường thấy tiết ra dịch trong.

Đặc điểm hình thái nấm

Vi khuẩn không chuyển động, không lông roi, hình gậy nhuộm Gram (-). Kích thước 0,4-0,8 x 0,9-2,2 um tạo thành chuỗi ngắn, đơn giản. Khuẩn lạc trên môi trường Agar, Gluco, và Nutrient màu vàng kem, vàng chanh, vàng da cam, mọc phẳng, hơi lồi và lồi cong (tương ứng). Vi khuẩn không khử Nitrat và không hóa lỏng Gelatin, phản ứng Oxidase (-), men Catalase (+)…

Sinh học

Điều kiện thích hợp cho vi khuẩn sinh trưởng là nhiệt độ 300C, pH 6-8. Ở 590C vi khuẩn có thể bị chết. Bệnh lây lan qua hạt, tàn dư cây bệnh trong đất và đặc biệt là côn trùng môi giới Chaetocnema pulicaria (cánh cứng đục lá) làm môi giới.

THĂM DÒ Ý KIẾN

Theo bạn : Bố trí giao diện website đã hợp lý chưa?

Kết quả bầu chọn