Thứ Tư, 8/12/2021
Bệnh khô cành cam quýt (Wilt of citrus)
Gửi bài In bài

Ký chủ

Cam, chanh, quýt.

Phân bố

Albani, Greece, Iraq, Lebanon, Syria, Algeria, Phap, Nga, Yeman.

Triệu chứng

Cây bị bệnh thường bị khô cành và các lá bị chết do các nấm làm tắc mạch dẫn. Bệnh xâm nhiễm ở gốc và rễ, cây nhanh bị héo và chết toàn bộ. Còn nếu xâm nhiễm ở phần trên tán thì cành khô và lá rụng chậm hơn. Cắt phần thân gỗ, các mô dẫn biến màu hồng hoặc đỏ da cam. Các quả bào tử màu đen mọc dày ở dưới biểu bì của các cành nhỏ.

Đặc điểm hình thái nấm

Quả bào tử màu đen có lổ miệng và ở đỉnh hơi nhô lên. Kích thước 100-180 um. Bên trong quả bào tử là các bào tử nhỏ, không màu, đơn bào, thẳng hoặc hơi cong, 2 đầu tròn, kích thước 2-3 x 0,8-1 um. Trên môi trường nhân tạo bào tử sản sinh tự do trên các sơi nấm. Cành bào tử đơn giản, đôi khi phân nhánh. Bào tử bán nội sinh, đơn bào, thẳng, 2 đầu tròn, có giọt dầu ở mỗi đầu, kích thước 2-2,5 x 1-1,5 um.

Sinh học

Nhiệt độ thích hợp cho sản sinh bào tử: 20-250C. Bệnh nghiêm trọng nhất từ mùa thu đến mùa xuân, nhiệt độ cao mùa hè làm bệnh ngừng phát triển. Bệnh lây lan qua nước có tàn dư cây bệnh và truyền qua cây con, quả có bệnh

THĂM DÒ Ý KIẾN

Theo bạn : Bố trí giao diện website đã hợp lý chưa?

Kết quả bầu chọn