Thứ Ba, 18/6/2024
 • Nội dung huấn luyện tuần 1

  - Giới thiệu nội dung buổi học - Điều tra là gì? - Điều tra Hệ sinh thái - Lấy mẫu lúa hồi xanh - Giải lao - Trò chơi “Xoay bút” (Học làm chuyên gia) - Vẽ, thảo luận Hệ sinh thái, cấu tạo cây lúa giai đoạn mạ, đẻ nhánh. - Đánh giá lớp học, kế hoạch tuần tới.

 • Nội dung huấn luyện tuần thứ hai

  - Giới thiệu nội dung - Điều tra Hệ sinh thái, thu mẫu. - Thực hành thảo luận ảnh hưởng của thuốc hoá học tới thiên địch. - Thảo luận cây lúa giai đoạn mạ - Trò chơi “Vẽ cùng nhau” - Đánh giá lớp học, nội dung tuần tới.

 • Nội dung huấn luyện tuần ba

  - Giới thiệu nội dung - Điều tra HST - thu mẫu. - Thí nghiệm cắt lá (giả tạo sâu ăn lá), cắt dảnh (giả tạo sâu hại dảnh) giai đoạn một - Giai đoạn lúa đẻ nhánh. - Giải lao - Trò chơi “Vượt khung”. - Hướng dẫn nuôi côn trùng. - Vẽ - Thảo luận Hệ sinh thái. - Sinh lý cây lúa giai đoạn mạ, đẻ nhánh. - Đánh giá buổi học, nội dung tuần tới.

 • Nội dung huấn luyện tuần 4

  - Giới thiệu nội dung. - Điều tra HST - Thu mẫu. - Thực h nh v thảo luận ảnh hưởng của thuốc hoá học tới con người. - Một số vấn đề cần lưu ý khi sử dụng thuốc Bảo vệ thực vật - Vẽ, phân tích hệ sinh thái - Giải lao - Trò chơi “Thả bút vào chai”. - Kiểm tra, hướng dẫn nuôi côn trùng.

 • Nội dung huấn luyện tuần 5

  - Giới thiệu nội dung. - Điều tra HST - Thu mẫu. - Thí nghiệm cắt lá, cắt dảnh giai đoạn 2 (lúa đứng cái-phân hoá đòng) - Thảo luận HST, Sinh lý cây lúa giai đoạn tim đèn (phân hoá đòng) - Giải lao -trò chơi “Nhớ 20 đồ vật”. - Sự phát triển của quần thể chuột. - Báo cáo kết quả nuôi côn trùng, phân công nuôi tiếp. - Đánh giá lớp học, nội dung tuần tới.

 • Bài thơ về bướm

 • Bài thơ cảm tưởng

 • Thơ về bảo vệ thực vật

1

THĂM DÒ Ý KIẾN

Theo bạn: Phòng trừ sâu đục thân 2 chấm ở thời điểm nào là hiệu quả nhất

Kết quả bầu chọn