Chủ Nhật, 14/7/2024
Bài thơ cảm tưởng
Gửi bài In bài

Cảm tưởng!


Hoan hô đồng chí giảng viên
Thời gian rất ngắn giảng liền nhiều khâu
Ruộng đồng sâu chuột rầy nâu
Nông dân có ruộng âu sầu chăm lo
Thuốc phân, phân thuốc ra trò
Nhưng lúa vẫn hỏng gay go thế này
Nắng mưa, mưa nắng hàng ngày
Điều tra, phun thuốc diệt rầy trừ sâu
Chưa học thấy ruộng có sâu
Vợ chồng con cháu bảo nhau phun liền
Sào ruộng chi khá nhiều tiền
Đến khi thu hoạch phát phiền về chi
Giống, phân, công thuốc đã ghi
Hạch toán sào ruộng - được cân thịt bò
Nông dân lỗ tướng - lỗ to
Bởi vì không biết ngưỡng lo phòng trừ
Ơn thầy đã biết ngưỡng rồi
Kiểm tra - 4 đúng kịp thời diệt sâu                                               Phạm Chiến
                                       KN xã Ngọc Quan, Đoan Hùng


THĂM DÒ Ý KIẾN

Theo bạn : Bố trí giao diện website đã hợp lý chưa?

Kết quả bầu chọn