Thứ Sáu, 27/11/2020
 • Thông báo mở lớp bồi dưỡng chuyên môn về thuốc bảo vệ thực vật năm 2020

  Đối tượng tập huấn: Tổ chức, cá nhân có nhu cầu kinh doanh, buôn bán thuốc BVTV nhưng chưa có trình độ từ trung cấp trở lên thuộc các ngành: Bảo vệ thực vật, trồng trọt, sinh học, hóa học. Thời gian mở lớp: Dự kiến tháng 5 đến tháng 10 năm 2020 (Khi hết dịch Covid - 19 theo thông báo của cấp có thẩm quyền).

 • Quản lý tốt vật tư nông nghiệp để nâng cao chất lượng sản phẩm

  Phú Thọ được biết đến là tỉnh có thế mạnh về nông nghiệp với nhiều sản phẩm đặc trưng như: Bưởi Đoan Hùng, thịt chua Thanh Sơn, gạo nếp Gà gáy Mỹ Lung, tương làng Bợ, gà cựa Tân Sơn… Để nâng cao chất lượng các sản phẩm hàng hóa nông nghiệp tiến tới xây dựng thương hiệu nông sản đặc trưng của tỉnh, các cấp, các ngành trong tỉnh đã tăng cường kiểm tra, kiểm soát hoạt động sản xuất kinh doanh phân bón, thuốc bảo vệ thực vật, thức ăn chăn nuôi (vật tư nông nghiệp) của các tổ chức, cá nhân trên địa bàn tỉnh.

 • Tăng cường sản xuất và sử dụng phân bón hữu cơ trên địa bàn tỉnh

  Để góp phần thúc đẩy việc xây dựng một nền nông nghiệp sạch, nông nghiệp hữu cơ, nông nghiệp tuần hoàn, tạo động lực cho tái cơ cấu ngành nông nghiệp theo hướng bền vững và thân thiện môi trường, nâng cao chất lượng, giá trị nông sản, đòi hỏi các cơ quan quản lý nhà nước, chính quyền các cấp, các ngành chức năng trong tỉnh cần tích cực triển khai thực hiện đồng bộ các giải pháp nhằm tăng cường phát triển sản xuất và sử dụng phân bón hữu cơ.

 • Về việc Triển khai thi hành Luật Trồng trọt và kiểm soát hoạt chất thuốc BVTV đã bị đưa ra khỏi danh mục

  Căn cứ quy định của Luật Trồng trọt, kể từ ngày 01/01/2020 khi Luật Trồng trọt có hiệu lực thì mọi tổ chức, cá nhân buôn bán phân bón đều phải có Giấy chứng nhận đủ điều kiện buôn bán phân bón. Nếu sau thời gian này, cơ sở nào không có Giấy chứng nhận đủ điều kiện buôn bán phân bón mà vẫn hoạt động là vi phạm pháp luật và bị xử phạt vi phạm hành chính theo quy định

 • Thông báo mở lớp bồi dưỡng chuyên môn về phân bón năm 2019

 • Thông báo: Về việc giả danh cán bộ cơ quan chuyên ngành bán sách, tài liệu

  Hiện nay, theo phản ánh của các cơ sở kinh doanh, buôn bán thuốc BVTV trên địa bàn tỉnh Phú Thọ có tình trạng một số đối tượng giả danh cán bộ Chi cục Bảo vệ thực vật, Chi cục Quản lý thị trường và một số cơ quan chức năng khác để bán sách, tài liệu tập huấn qua đường bưu điện. Về nội dung này, Chi cục Bảo vệ thực vật đã trao đổi với Chi cục Quản lý thị trường và xin thông báo như sau:

 • Kết quả thanh tra sử dụng thuốc BVTV của các tổ chức trên địa bàn tỉnh Phú Thọ năm 2017

  Theo quy định tại Điều 72, Luật Bảo vệ và Kiểm dịch thực vật (Luật số 41/2013/QH13, ngày 25/11/2013, Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam), các tổ chức, cá nhân sử dụng thuốc bảo vệ thực vật có nghĩa vụ phải tuân thủ: Sử dụng thuốc BVTV theo nguyên tắc "4 đúng"

 • Xử lý vi phạm trong sử dụng thuốc bảo vệ thực vật

  Tổ chức, cá nhân vi phạm quy định về sử dụng thuốc BVTV sẽ bị xử phạt vi phạm hành chính theo quy định tại Điều 26, Nghị định Số 31/2016/NĐ-CP, ngày 06/5/2016, của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giống cây trồng, bảo vệ và kiểm dịch thực vật

 • Kết quả thanh kiểm tra các cơ sở kinh doanh thuốc BVTV trong quý I năm 2017

  Quý I năm 2017, Chi cục Bảo vệ thực vật đã triển khai 01 cuộc kiểm tra theo quyết định số 70/QĐ-BVTV ngày 30/12/2016 của Chi cục trưởng Chi cục BVTV Phú Thọ về việc kiểm tra việc chấp hành các quy định của pháp luật trong kinh doanh thuốc BVTV của các tổ chức cá nhân trên địa bàn tỉnh phú Thọ

 • Tổ chức lớp Bồi dưỡng chuyên môn về thuốc BVTV năm 2017

  Thực hiện Quyết định số 48/QĐ-SNN-BVTV ngày 17/02/2017 của Sở Nông nghiệp và PTNT Phú Thọ về việc phê duyệt kế hoạch mở 03 lớp bồi dưỡng chuyên môn về thuốc BVTV năm 2017; Từ ngày 01/3/2017 đến ngày 16/3/2017, Chi cục đã tổ chức khai giảng 03 lớp bồi dưỡng chuyên môn về thuốc BVTV tại huyện Lâm Thao, Đoan Hùng và Thanh Sơn

123

THĂM DÒ Ý KIẾN

Theo bạn: Phòng trừ sâu đục thân 2 chấm ở thời điểm nào là hiệu quả nhất

Kết quả bầu chọn