Thứ Năm, 20/2/2020
 • Về việc Triển khai thi hành Luật Trồng trọt và kiểm soát hoạt chất thuốc BVTV đã bị đưa ra khỏi danh mục

  Căn cứ quy định của Luật Trồng trọt, kể từ ngày 01/01/2020 khi Luật Trồng trọt có hiệu lực thì mọi tổ chức, cá nhân buôn bán phân bón đều phải có Giấy chứng nhận đủ điều kiện buôn bán phân bón. Nếu sau thời gian này, cơ sở nào không có Giấy chứng nhận đủ điều kiện buôn bán phân bón mà vẫn hoạt động là vi phạm pháp luật và bị xử phạt vi phạm hành chính theo quy định

 • Thông báo mở lớp bồi dưỡng chuyên môn về phân bón năm 2019

 • Thông báo: Về việc giả danh cán bộ cơ quan chuyên ngành bán sách, tài liệu

  Hiện nay, theo phản ánh của các cơ sở kinh doanh, buôn bán thuốc BVTV trên địa bàn tỉnh Phú Thọ có tình trạng một số đối tượng giả danh cán bộ Chi cục Bảo vệ thực vật, Chi cục Quản lý thị trường và một số cơ quan chức năng khác để bán sách, tài liệu tập huấn qua đường bưu điện. Về nội dung này, Chi cục Bảo vệ thực vật đã trao đổi với Chi cục Quản lý thị trường và xin thông báo như sau:

 • Kết quả thanh tra sử dụng thuốc BVTV của các tổ chức trên địa bàn tỉnh Phú Thọ năm 2017

  Theo quy định tại Điều 72, Luật Bảo vệ và Kiểm dịch thực vật (Luật số 41/2013/QH13, ngày 25/11/2013, Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam), các tổ chức, cá nhân sử dụng thuốc bảo vệ thực vật có nghĩa vụ phải tuân thủ: Sử dụng thuốc BVTV theo nguyên tắc "4 đúng"

 • Xử lý vi phạm trong sử dụng thuốc bảo vệ thực vật

  Tổ chức, cá nhân vi phạm quy định về sử dụng thuốc BVTV sẽ bị xử phạt vi phạm hành chính theo quy định tại Điều 26, Nghị định Số 31/2016/NĐ-CP, ngày 06/5/2016, của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giống cây trồng, bảo vệ và kiểm dịch thực vật

 • Kết quả thanh kiểm tra các cơ sở kinh doanh thuốc BVTV trong quý I năm 2017

  Quý I năm 2017, Chi cục Bảo vệ thực vật đã triển khai 01 cuộc kiểm tra theo quyết định số 70/QĐ-BVTV ngày 30/12/2016 của Chi cục trưởng Chi cục BVTV Phú Thọ về việc kiểm tra việc chấp hành các quy định của pháp luật trong kinh doanh thuốc BVTV của các tổ chức cá nhân trên địa bàn tỉnh phú Thọ

 • Tổ chức lớp Bồi dưỡng chuyên môn về thuốc BVTV năm 2017

  Thực hiện Quyết định số 48/QĐ-SNN-BVTV ngày 17/02/2017 của Sở Nông nghiệp và PTNT Phú Thọ về việc phê duyệt kế hoạch mở 03 lớp bồi dưỡng chuyên môn về thuốc BVTV năm 2017; Từ ngày 01/3/2017 đến ngày 16/3/2017, Chi cục đã tổ chức khai giảng 03 lớp bồi dưỡng chuyên môn về thuốc BVTV tại huyện Lâm Thao, Đoan Hùng và Thanh Sơn

 • Kết quả thanh tra sử dụng thuốc bảo vệ thực vật năm 2016

  Thực hiện chương trình công tác thanh tra năm 2016, Chi cục Bảo vệ thực vật Phú Thọ đã tiến hành thanh tra một số tổ chức trên địa bàn tỉnh Phú Thọ. Đối tượng thanh tra là các Doanh nghiệp, đội sản xuất chè, các hợp tác xã sản xuất rau an toàn (Cơ sở sản xuất), UBND cấp xã, các tổ chức khác có liên quan đến hoạt động quản lý và sử dụng thuốc bảo vệ thực vật, ...

 • Tăng cường thanh tra buôn bán thuốc BVTV trên địa bàn tỉnh Phú Thọ

  Thực hiện tháng cao điểm về vệ sinh an toàn thực phẩm trong lĩnh vực nông nghiệp, ngày 08/4/2016, Chi cục Bảo vệ thực vật đã ban hành quyết định số 12/QĐ-BVTV về việc thanh tra hoạt động kinh doanh, buôn bán thuốc bảo vệ thực vật của các tổ chức, cá nhân trên địa bàn Lâm Thao, Yên Lập, Đoan Hùng, Thanh Ba và Tam Nông - Tỉnh Phú Thọ

 • Sử dụng thuốc BVTV trên cây chè an toàn và hiệu quả

  Thực hiện Kế hoạch thanh tra chuyên ngành năm 2015, vừa qua từ ngày 17/7 đến ngày 17/8/2015 Chi cục Bảo vệ thực vật Phú Thọ tiến hành thanh tra về sử dụng thuốc BVTV trên cây chè đối với các tổ chức, cá nhân trên địa bàn huyện Thanh Ba, Hạ Hòa, Tân Sơn và Yên Lập.

12

THĂM DÒ Ý KIẾN

Theo bạn: Phòng trừ sâu đục thân 2 chấm ở thời điểm nào là hiệu quả nhất

Kết quả bầu chọn