Thứ Năm, 21/1/2021
 • Kết quả thanh kiểm tra các cơ sở kinh doanh thuốc BVTV trong quý I năm 2017

  Quý I năm 2017, Chi cục Bảo vệ thực vật đã triển khai 01 cuộc kiểm tra theo quyết định số 70/QĐ-BVTV ngày 30/12/2016 của Chi cục trưởng Chi cục BVTV Phú Thọ về việc kiểm tra việc chấp hành các quy định của pháp luật trong kinh doanh thuốc BVTV của các tổ chức cá nhân trên địa bàn tỉnh phú Thọ

 • Tổ chức lớp Bồi dưỡng chuyên môn về thuốc BVTV năm 2017

  Thực hiện Quyết định số 48/QĐ-SNN-BVTV ngày 17/02/2017 của Sở Nông nghiệp và PTNT Phú Thọ về việc phê duyệt kế hoạch mở 03 lớp bồi dưỡng chuyên môn về thuốc BVTV năm 2017; Từ ngày 01/3/2017 đến ngày 16/3/2017, Chi cục đã tổ chức khai giảng 03 lớp bồi dưỡng chuyên môn về thuốc BVTV tại huyện Lâm Thao, Đoan Hùng và Thanh Sơn

 • Kết quả thanh tra sử dụng thuốc bảo vệ thực vật năm 2016

  Thực hiện chương trình công tác thanh tra năm 2016, Chi cục Bảo vệ thực vật Phú Thọ đã tiến hành thanh tra một số tổ chức trên địa bàn tỉnh Phú Thọ. Đối tượng thanh tra là các Doanh nghiệp, đội sản xuất chè, các hợp tác xã sản xuất rau an toàn (Cơ sở sản xuất), UBND cấp xã, các tổ chức khác có liên quan đến hoạt động quản lý và sử dụng thuốc bảo vệ thực vật, ...

 • Tăng cường thanh tra buôn bán thuốc BVTV trên địa bàn tỉnh Phú Thọ

  Thực hiện tháng cao điểm về vệ sinh an toàn thực phẩm trong lĩnh vực nông nghiệp, ngày 08/4/2016, Chi cục Bảo vệ thực vật đã ban hành quyết định số 12/QĐ-BVTV về việc thanh tra hoạt động kinh doanh, buôn bán thuốc bảo vệ thực vật của các tổ chức, cá nhân trên địa bàn Lâm Thao, Yên Lập, Đoan Hùng, Thanh Ba và Tam Nông - Tỉnh Phú Thọ

 • Sử dụng thuốc BVTV trên cây chè an toàn và hiệu quả

  Thực hiện Kế hoạch thanh tra chuyên ngành năm 2015, vừa qua từ ngày 17/7 đến ngày 17/8/2015 Chi cục Bảo vệ thực vật Phú Thọ tiến hành thanh tra về sử dụng thuốc BVTV trên cây chè đối với các tổ chức, cá nhân trên địa bàn huyện Thanh Ba, Hạ Hòa, Tân Sơn và Yên Lập.

 • Kết quả thanh tra sử dụng thuốc BVTV năm 2014

  Để tăng cường quản lý sử dụng thuốc bảo vệ thực vật, từ ngày 12/05 - 11/06/2014 Chi cục Bảo vệ thực vật Phú Thọ đã tiến hành 01 cuộc thanh tra sử dụng thuốc bảo vệ thực vật của các tổ chức trên địa bàn huyện Đoan Hùng và Thanh Sơn

 • Tập huấn bổ sung định kỳ năm 2014

  Hiện nay trên địa bàn tỉnh Phú Thọ có 703 người được cấp chứng chỉ hành nghề buôn bán thuốc BVTV. Từ tháng 02/2014 - 05/2014, Chi cục BVTV Phú Thọ đã tổ chức 10 lớp tập huấn bổ sung định kỳ để phổ biến pháp luật mới về lĩnh vực BVTV và KDTV

 • Tập huấn định kỳ về kinh doanh buôn bán thuốc bảo vệ thực vật năm 2012

  Chi cục BVTV Phú Thọ đã tổ chức 08 lớp tập huấn bổ sung định kỳ năm 2012 cho 447 chủ cửa hàng, đại lý kinh doanh, buôn bán thuốc tại các huyện Yên Lập,Thanh sơn, Tân Sơn, Thanh ba, Hạ Hoà, Đoan Hùng, Lâm Thao, Phù Ninh

 • Đào tạo thanh tra viên, giám sát viên nội bộ trong sản xuất rau, quả, chè an toàn VietGAP

      Từ ngày 25 đến 29/3/2009, được sự giúp đỡ của Viện Nghiên cứu rau quả, Chi cục Bảo vệ thực vật Phú Thọ đã  mở lớp đào tạo thanh tra viên, giám sát viên nội bộ trong sản xuất rau, quả, chè an toàn theo tiêu chuẩn VietGap cho 53 học viên

 • Tập huấn bổ sung định kỳ cho các đại lý buôn bán thuốc BVTV năm 2009

  Chi cục BVTV Phú Thọ đã tổ chức tập huấn cho tất cả các đại lý kinh doanh, buôn bán thuốc BVTV trên địa bàn tỉnh đã được chi cục BVTV cấp chứng chỉ hành nghề buôn bán thuốc BVTV, tổng có 591 đại lý

123

Video Clips

THĂM DÒ Ý KIẾN

Theo bạn: Phòng trừ sâu đục thân 2 chấm ở thời điểm nào là hiệu quả nhất

Kết quả bầu chọn