Thứ Ba, 17/5/2022
Tập huấn bổ sung định kỳ năm 2014
Gửi bài In bài

Hiện nay trên địa bàn tỉnh Phú Thọ đã có 703 người được cấp chứng chỉ hành nghề buôn bán thuốc bảo vệ thực vật. Từ tháng 02/2014 -  05/2014, Chi cục BVTV Phú Thọ đã tổ chức 10 lớp tập huấn bổ sung định kỳ để phổ biến về  Luật Bảo vệ và kiểm dịch thực vật số 41/2013/QH13  đã được Quốc hội nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 25/11/2013, Nghị định số 114/2013/NĐ-CP xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giống cây trồng, bảo vệ và Kiểm dịch thực vật, Thông tư số 14/2013/TT-BNNPTNT ngày 25 tháng 02 năm của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và PTNT quy định cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất kinh doanh thuốc bảo vệ thực vật, Nghị định số 179/2013/NĐ-CP ngày 14/11/2013 quy định về xử phạt VPHC trong lĩnh vực bảo vệ môi trường, Nghị định 167/2013/NĐ-CP ngày 12 tháng 11 năm 2013 xử phạt VPHC trong Phòng cháy chữa cháy,...

Kết quả có 552/703 người tham gia tập huấn đạt 78,52%. Chi cục BVTV Phú Thọ cấp 552 Giấy chứng nhận “Bồi dưỡng kiến thức chuyên môn và văn bản pháp luật mới về thuốc BVTV năm 2014” (Việt Trì 19/21 người; Tam Nông 14/15 người; Lâm Thao 38/47 người; TX Phú Thọ 20/27 người; Phù Ninh 28/37 người; Thanh Sơn 72/88 người; Thanh Thủy 12/13 người; Tân Sơn 54/62 người; Cẩm Khê 47/61 người; Hạ Hòa 51/69 người; Đoan Hùng 83/124 người; Thanh Ba 55/64 người; Yên Lập 59/75 người).

 Những hộ không tham gia tập huấn bổ sung định kỳ lần 1 sẽ bị xử phạt  hành chính theo Điểm đ, Khoản 1, Điều 25 của Nghị định 114/2013 về quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giống cây trồng, bảo vệ và kiểm dịch thực vật: “Buôn bán thuốc bảo vệ thực vật không có giấy chứng nhận tập huấn văn bản pháp luật mới hàng năm do Chi cục Bảo vệ thực vật cấp tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương cấp”.  Theo Điểm b, Khoản 2, Điều 4a của Thông tư 85/2011/TT-BNNPTNT ban hành Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 89/2007/QĐ-BNN ngày 01 tháng 11 năm 2007 Quy địnhquản lý nhà nước về hoạt động xông hơi khử trùng vật thể thuộc diện kiểm dịch thực vật và Quyết định số 97/2008/QĐ-BNN ngày 6/10/2008 quy định về việc cấp chứng chỉ hành nghề sản xuất, gia công,sang chai, đóng gói, buôn bán thuốc bảo vệ thực vật của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, quy định: “Người được cấp chứng chỉ hành nghề không tham dự các lớp tập huấn bồi dưỡng kiến thức chuyên môn và văn bản pháp luật mới do Chi cục Bảo vệ thực vật tổ chức từ 02 lần liên tiếp trở lên” thì những hộ không tham gia tập huấn bổ sung lần 2 sẽ bị thu hồi lại chứng chỉ hành nghề.

Sau khi được tập huấn các hộ được cấp chứng chỉ hành nghề đã nắm chắc những quy định, hạn chế những vi phạm pháp luật trong kinh doanh buôn bán thuốc BVTV trên địa bàn tỉnh Phú Thọ./.

THĂM DÒ Ý KIẾN

Theo bạn : Bố trí giao diện website đã hợp lý chưa?

Kết quả bầu chọn