Thứ Sáu, 28/1/2022
Sử dụng thuốc BVTV trên cây chè an toàn và hiệu quả
Gửi bài In bài

Thực hiện Kế hoạch thanh tra chuyên ngành năm 2015, vừa qua từ ngày 17/7 đến ngày 17/8/2015 Chi cục Bảo vệ thực vật Phú Thọ tiến hành thanh tra về  sử dụng thuốc BVTV trên cây chè đối với các tổ chức, cá nhân trên địa bàn huyện Thanh Ba, Hạ Hòa, Tân Sơn và Yên Lập.

Đoàn Thanh tra của Chi cục BVTV đã tiến hành thanh tra 09 cơ sở sản xuất chè, trong đó: Huyện Thanh Ba  (02 cơ sở); huyện Hạ Hòa (03 cơ sơ); huyện Yên Lập (01 cơ sở); huyện Tân Sơn (03 cơ sở). Kết quả thanh tra tại các cơ sở sản xuất chè đều có sổ ghi chép ngày cấp thuốc, ngày phun, thời gian cách ly. Thuốc bảo vệ thực vật mà các cơ sở sử dụng đều nằm trong Danh mục thuốc BVTV được phép sử dụng ở Việt Nam và còn hạn sử dụng. Sau khi sử dụng phun cho cây chè các cơ sở đã thực hiện thu gom vỏ bao bì thuốc BVTV sau sử dụng để vào thùng chứa theo quy định. Để đảm bảo an toàn khi phun thuốc BVTV, các cơ sở đều hướng dẫn người phun thuốc thực hiện đầy đủ bảo hộ lao động (Ủng, găng tay, khẩu trang, quần áo bảo hộ). Quá trình thanh kiểm tra Đoàn Thanh tra đã lấy 07 mẫu chè tươi gửi phân tích, kiểm tra dư lượng thuốc BVTV. Kết quả 07/07 mẫu chè búp tươi không phát hiện dư lượng thuốc bảo vệ thực vật. Tuy nhiên, qua thanh kiểm tra các cwo sở sản xuất kinh doanh chè trên địa bàn còn một số hạn chế cần khắc phục đó là: Kho chứa thuốc BVTV của các cơ sở chưa đảm bảo theo quy định của pháp luật, không có trang thiết bị phòng cháy, chữa cháy, biển cảnh báo kho thuốc BVTV,.... Phần lớn các đội trưởng, cán bộ kỹ thuật các đội sản xuất của các Công ty, Xí nghiệp chè còn nắm chưa chắc về quy định trong sử dụng thuốc BVTV. Phần lớn các nương chè không có cây che bóng hoặc có rất ít cây che bóng không đủ mật độ theo quy định nên ảnh hưởng đến sinh trưởng của cây chè khi điều kiện nắng nóng kéo dài nhiều ngày.

Để thực hiện tốt các quy định về sử dụng thuốc BVTV an toàn và hiệu quả trên cây chè đảm bảo vệ sinh ATTP, nâng cao năng suất hiệu quả sản xuất kinh doanh và cải thiện đời sống người làm chè, góp phần xây dựng thương hiệu chè Phú Thọ. Trong thời gian tới các địa phương, các cơ sở sản xuất kinh doanh chè cần tăng cường công tác tuyên truyền, hướng dẫn người làm chè sử dụng thuốc bảo vệ thực vật an toàn, hiệu quả. Thực hiện thâm canh trong sản xuất chè để cải tạo và nâng cao năng suất, sản lượng và chất lượng chè búp tươi đáp ứng nhu cầu cho chế biến nội tiêu và suất khẩu. Tăng cường quản lý dịch hại tổng hợp IPM và sử dụng thuốc BVTV trên cây chè. Áp dụng đồng bộ các giải pháp như lựa chọn giống, trồng cây che bóng đúng kỹ thuật, bón phân, tưới nước...Chỉ phun thuốc BVTV khi tỷ lệ bệnh, mật độ sâu vượt ngưỡng bằng các loại thuốc BVTV có trong Danh mục thuốc BVTV được được phép sử dụng ở Việt Nam và sử dụng thuốc BVTV theo nguyên tắc 4 đúng. Không sử dụng các thuốc BVTV có hoạt chất: Fipronil, Acetamiprid, Imidacloprid trên cây chè; Đảm bảo an toàn lao động trong quá trình sử dụng thuốc BVTV; Ghi chép đầy đủ các thông tin khi sử dụng thuốc BVTV trong quá trình sản xuất chè; Tổ chức thu gom, tiêu hủy vỏ bao bì thuốc BVTV sau sử dụng theo quy định.

Sử dụng thuốc BVTV trên cây chè an toàn và hiệu quả nâng cao chất lượng nông sản và đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm góp phần bảo vệ sức khỏe cộng đồng, môi trường sinh thái, hướng tới một nền sản xuất nông nghiệp bền vững./.

KS. Lê Thị Thanh Hoa

Chi cục BVTV

THĂM DÒ Ý KIẾN

Theo bạn : Bố trí giao diện website đã hợp lý chưa?

Kết quả bầu chọn