Thứ Sáu, 25/6/2021
Tổ chức lớp Bồi dưỡng chuyên môn về thuốc BVTV năm 2017
Gửi bài In bài
Chi cục trưởng Chi cục Bảo vệ thực vật phát biểu khai giảng lớp bồi dưỡng chuyên môn về thuốc BVTV

          Thực hiện Quyết định số 48/QĐ-SNN-BVTV ngày 17/02/2017 của Sở Nông nghiệp và PTNT Phú Thọ về việc phê duyệt kế hoạch mở lớp bồi dưỡng chuyên môn về thuốc BVTV năm 2017; Từ ngày 01/3/2017 đến ngày 16/3/2017, Chi cục đã tổ chức khai giảng 03 lớp bồi dưỡng chuyên môn về thuốc BVTV tại huyện Lâm Thao, Đoan Hùng và Thanh Sơn.

          Kinh doanh thuốc bảo vệ thực vật là mặt hàng kinh doanh có điều kiện. Theo quy định tại Điều 63 của Luật số 41/2013/QH13 – Luật Bảo vệ và kiểm dịch thực vật, ngoài các điều kiện về cơ sở vật chất, chủ cơ sở buôn bán thuốc và người trực tiếp bán thuốc bảo vệ thực vật phải có trình độ trung cấp trở lên thuộc chuyên ngành bảo vệ thực vật, trồng trọt, sinh học, hóa học hoặc có Giấy chứng nhận bồi dưỡng chuyên môn về thuốc bảo vệ thực vật.

          Với tổng số 91 cá nhân là học viên của 3 lớp chưa có trình độ từ trung cấp trở lên theo yêu cầu nhưng có nhu cầu kinh doanh thuốc BVTV trên địa bàn tỉnh Phú Thọ. Khoá học được triển khai trong thời gian 3 tháng, gồm lý thuyết và thực hành. Học viên cần đạt yêu cầu của 4 môn thi (Môn 1 - Một số quy định pháp lý; Môn 2 - Phòng cháy chữa cháy; Môn 3 - Thuốc BVTV và  Môn 4- Kiến thức cơ bản về sinh vật gây hại). Kết thúc khóa học, các học viên đạt yêu cầu sẽ được Chi cục Bảo vệ thực vật Phú Thọ cấp Giấy chứng nhận bồi dưỡng chuyên môn về thuốc bảo vệ thực vật.

  Giấy chứng nhận bồi dưỡng chuyên môn về thuốc BVTV có giá trị pháp lý trên toàn quốc và là điều kiện cần cho các cá nhân có thể kinh doanh thuốc bảo vệ thực vật theo đúng quy định của pháp luật./.

Bùi Xuân Đại

Thanh tra Chi cục

THĂM DÒ Ý KIẾN

Theo bạn : Bố trí giao diện website đã hợp lý chưa?

Kết quả bầu chọn