Thứ Sáu, 28/1/2022
Kết quả thanh tra sử dụng thuốc BVTV của các tổ chức trên địa bàn tỉnh Phú Thọ năm 2017
Gửi bài In bài
Đoàn thanh tra kiểm tra thực tế tình hình sử dụng thuốc BVTV tại công ty chè Phú Đa

Trong sản xuất nông nghiệp, việc sử dụng thuốc bảo vệ thực vật để phòng trừ sinh vật gây hại, đảm bảo năng suất, phẩm chất nông sản là tất yếu. Tuy nhiên, nếu sử dụng thuốc BVTV không tuân thủ theo các quy định pháp luật sẽ dẫn đến mức dư lượng thuốc BVTV khi thu hoạch vượt quá ngưỡng cho phép, là nguy cơ gây mất an toàn thực phẩm, gây hậu quả xấu đến sức khỏe con người, ô nhiễm môi trường sinh thái, ảnh hưởng đến sức khỏe cộng đồng.

Theo quy định tại Điều 72, Luật Bảo vệ và Kiểm dịch thực vật (Luật số 41/2013/QH13, ngày 25/11/2013, Quốc hội nước Cộng hòa xã hội  chủ nghĩa Việt Nam), các tổ chức, cá nhân sử dụng thuốc bảo vệ thực vật có nghĩa vụ phải tuân thủ: Sử dụng thuốc BVTV theo nguyên tắc "4 đúng"; Thực hiện đúng hướng dẫn ghi trên nhãn thuốc; Chỉ được sử dụng thuốc trong Danh mục thuốc bảo vệ thực vật được phép sử dụng tại Việt Nam. Khi xảy ra sự cố hoặc phát hiện thuốc bảo vệ thực vật gây hậu quả xấu cho con người và môi trường trong quá trình sử dụng, người sử dụng thuốc bảo vệ thực vật có trách nhiệm áp dụng các biện pháp cần thiết để hạn chế hậu quả và báo cáo ngay Ủy ban nhân dân cấp xã nơi xảy ra sự cố để có biện pháp khắc phục hậu quả; Phải bảo quản thuốc, thu gom bao gói thuốc sau khi sử dụng để đúng nơi quy định; Người sử dụng thuốc bảo vệ thực vật trong xông hơi khử trùng phải có giấy chứng nhận tập huấn theo quy định của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Bồi thường thiệt hại do sử dụng thuốc bảo vệ thực vật không đúng quy định gây ra.

 Thực hiện Kế hoạch thanh tra, kiểm tra chuyên ngành năm 2017 đã được Sở Nông nghiệp và PTNT phê duyệt tại Quyết định số 947/QĐ-SNN ngày 12/12/2016, Chi cục Bảo vệ thực vật  đã  ban hành Quyết định số 41/QĐ-BVTV ngày 22 tháng 6 năm 2017 về việc thanh tra việc chấp hành các quy định của pháp luật trong sử dụng thuốc BVTV đối với Công ty chè Phú Đa và Công ty TNHH MTV chè Phú Bền.

Kết quả thanh tra cho thấy, công tác quản lý, sử dụng thuốc BVTV của các Công ty cơ bản đã đạt kết quả tốt:  Các công ty đều có sổ sách ghi chép ngày cấp thuốc, ngày phun, thời gian cách ly. Sử dụng 13 loại thuốc bảo vệ thực vật có trong danh mục thuốc bảo vệ thực vật được phép sử dụng ở Việt Nam và còn hạn sử dụng. Thực hiện đầy đủ bảo hộ lao động (Ủng, găng tay, khẩu trang, quần áo bảo hộ) trong quá trình sử dụng thuốc BVTV để đảm bảo an toàn khi phun thuốc BVTV. Các công ty đều thực hiện tốt trong việc sử dụng thuốc BVTV theo nguyên tắc “4 đúng”, đảm bảo thời gian cách ly thuốc BVTV tới khi thu hoạch. Tại các đội sản xuất đều có thùng chứa vỏ bao bì thuốc bảo vệ thực vật sau sử dụng, sau đó được công ty thu tập trung về kho của công ty để tiêu hủy tại các công ty đã được cấp phép tiêu hủy chất thải nguy hại đã ký kết (Công ty TNHH Môi trường Phú Hà, công công ty BVTV Thái Nguyên với công ty cổ phần phát triển công nghệ tài nguyên môi trường) đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm. Đầy đủ hồ sơ pháp lý: Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện đảm bảo ATTP, Giấy xác nhận kiến thức, Giấy chứng nhận khám sức khoẻ. Đáp ứng đầy đủ điều kiện đảm bảo ATTP cơ sở chế biến: Cơ sở chấp hành tốt các điều kiện đảm bảo ATTP: 10/10 nhà máy chè được xếp loại A.

 Đoàn Thanh tra đã lấy 09 mẫu chè búp tươi gửi phân tích, kiểm tra dư lượng thuốc BVTV. Kết quả 07/09 mẫu chè búp tươi không phát hiện dư lượng thuốc bảo vệ thực vật; 02/09 mẫu có phát hiện dư lượng thuốc BVTV (01mẫu chè của công ty chè Phú Đa phát hiện có dư lượng hoạt chất Dinotefuran, 01 mẫu chè của công ty TNHH MTV chè Phú Bền có dư lượng hoạt chất Propagite). Tuy nhiên, 02 hoạt chất này không quy định ngưỡng dư lượng hoạt chất Việt Nam.

Bên cạnh những ưu điểm đã đạt được, hiện  tại các công ty chè còn một số hạn chế cần khắc phục đó là: Một số đội trưởng, cán bộ kỹ thuật các đội sản xuất của các doanh nghiệp còn nắm chưa có chuyên môn về trồng trọt, bảo vệ thực vật; diện tích trồng chè chưa đủ mật độ cây che bóng ảnh hưởng đến sinh trưởng và chất lượng nguyên liệu chè trong điều kiện thời tiết nắng nóng kéo dài, tăng khả năng nhiễm sâu bệnh, tăng việc phun thuốc Bảo vệ thực vật gây nguy cơ mất an toàn vệ sinh thực phẩm.

Để thực hiện tốt các quy định về sử dụng thuốc BVTV, đảm bảo sản xuất nông sản an toàn và hiệu quả, trong thời gian tới, các địa phương, các tổ chức cá nhân  sản xuất nông nghiệp nói chung và cây chè nói riêng  cần tăng cường công tác tuyên truyền, hướng dẫn nông dân mở rộng diện tích áp dụng quy trình sản xuất an toàn, canh tác bền vững, áp dụng quản lý dịch hại tổng hợp IPM trên cây trồng; Trồng đủ mật độ quy định cây che bóng đối với cây chè; chỉ phun thuốc BVTV khi tỷ lệ bệnh, mật độ sâu vượt ngưỡng bằng các loại thuốc BVTV có trong Danh mục thuốc BVTV được được phép sử dụng ở Việt Nam; sử dụng thuốc BVTV theo nguyên tắc “4 đúng” (đúng thuốc, đúng lúc, đúng nồng độ, liều lượng, đúng cách); khuyến khích và xác nhận thành lập Tổ dịch vụ BVTV theo hướng dẫn tại Thông tư 48/2015/TT-BNNPTNT ngày 16/12/2015 của Bộ Nông nghiệp và PTNT; xây dựng các bể thu gom và tổ chức tuyên truyền hướng dẫn thu gom bao bì thuốc BVTV sau sử dụng theo Thông tư liên tịch số 05/2016/TTLT-BNNPTNT – BTNMT ngày 16/5/2016 của Bộ Nông nghiệp & PTNT và Bộ Tài nguyên và Môi trường./.

Bùi Xuân Đại

Thanh tra Chi cục

THĂM DÒ Ý KIẾN

Theo bạn : Bố trí giao diện website đã hợp lý chưa?

Kết quả bầu chọn