Thứ Sáu, 3/12/2021
Thông báo lịch tiếp công dân năm 2021 của Chi cục trưởng Chi cục Trồng trọt và BVTV Phú Thọ
Gửi bài In bài

Căn cứ Luật Tiếp công dân ngày 25/11/2013; Luật Khiếu nại ngày 11/11/2011; Luật Tố cáo ngày 12/6/2018; Nghị định số 64/2014/NĐ-CP ngày 26 tháng 6 năm 2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Tiếp công dân;

Chi cục trưởng Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật thông báo Lịch tiếp công dân năm 2021 như sau:

1. Lịch tiếp công dân của Chi cục trưởng Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật:

 

Tháng

Thứ

Ngày

Lãnh đạo Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật

1

Thứ Hai

11/01/2021

Chi cục trưởng

2

Thứ Tư

17/02/2021

Chi cục trưởng

3

Thứ Tư

10/03/2021

Chi cục trưởng

4

 Thứ Hai

12/04/2021

Chi cục trưởng

5

Thứ Hai

10/05/2021

Chi cục trưởng

6

Thứ Năm

10/06/2021

Chi cục trưởng

7

Thứ Hai

12/07/2021

Chi cục trưởng

8

Thứ Ba

10/08/2021

Chi cục trưởng

9

Thứ Sáu

10/09/2021

Chi cục trưởng

10

Thứ Hai

11/10/2021

Chi cục trưởng

11

Thứ Tư

10/11/2021

Chi cục trưởng

12

Thứ Sáu

10/12/2021

Chi cục trưởng

Ngoài thời gian trên, Chi cục trưởng Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật thực hiện tiếp công dân đột xuất theo quy định tại Khoản 3, Điều 18, Luật Tiếp công dân. Trong trường hợp vì lí do đột xuất không thể tiếp công dân theo lịch nêu trên, Chi cục trưởng ủy quyền cho Phó Chi cục trưởng tiếp công dân.

2. Thời gian tiếp công dân: Trong giờ hành chính theo quy định.

3. Địa điểm tiếp công dân: Phòng Thanh tra, pháp chế, Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật, số 215A, đường Minh Lang, phường Tiên Cát, thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ.

4. Chi cục trưởng Chi cục Trồng trọt và bảo vệ thực vật giao:

- Đồng chí Nguyễn Thị Nhị - Phó Chi cục trưởng phụ trách Thanh tra – KDTV: trực tiếp chỉ đạo công tác tiếp công dân của phòng Thanh tra, pháp chế theo quy định.

- Phòng Thanh tra, pháp chế: phân công cán bộ thực hiện tiếp công dân thường xuyên vào tất cả các ngày còn lại trong năm (trừ thứ 7, Chủ nhật, ngày Lễ, ngày Tết) theo quy định của pháp luật về tiếp công dân đồng thời thực hiện đúng nội quy, quy chế tiếp công dân ban hành kèm theo Quyết định số 214/QĐ-TT&BVTV ngày 06/11/2019 của Chi cục trưởng Chi cục Trồng trọt và bảo vệ thực vật.

- Các phòng chuyên môn, Trạm Kiểm dịch thực vật nội địa, Trạm Trồng trọt và BVTV các huyện, thành, thị: Phối hợp với phòng Thanh tra, pháp chế, cử Lãnh đạo, cán bộ, công chức, viên chức tham gia tiếp công dân khi có nội dung liên quan.

- Phòng Hành chính – Tổng hợp: đảm bảo các điều kiện, cơ sơ vật chất cần thiết phục vụ công tác tiếp công dân theo quy định.

THĂM DÒ Ý KIẾN

Theo bạn : Bố trí giao diện website đã hợp lý chưa?

Kết quả bầu chọn