Thứ Ba, 3/10/2023
Báo cáo kết quả thanh tra năm 2008
Gửi bài In bài

 

I/ ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH:

1. Những thuận lợi:

    - Hệ thống các văn bản quy phạm Pháp luật về Bảo vệ và KDTV đã được ban hành, là cơ sở pháp lý thực hiện công tác thanh tra chuyên ngành BVTV.

- Công tác Thanh tra được sự quan tâm của Cục BVTV, Sở Nông nghiệp và PTNT Phú Thọ; sự ủng hộ của các ban ngành, các cấp, các đoàn thể xã hội, các cơ quan chức năng và sự ủng hộ tận tình của quần chúng nhân dân.

- Ngành có 1 đồng chí phụ trách kiêm Chánh thanh tra, chỉ đạo và cùng thực hiện công tác thanh tra.

2. Những khó khăn:

- Cán bộ Thanh tra chuyên trách của ngành chỉ có 02 Đ/c, 9 thanh tra viên kiêm nhiệm ở 13 huyện, thành, thị. Địa bàn rộng, đối tượng thanh tra rất nhiều.

- Thị trường thuốc BVTV, còn nhiều hộ buôn bán thuốc BVTV tự do trốn tránh pháp lụât. Nhiều người sử dụng thuốc BVTV chưa tự giác thực hiện đúng quy định, thiếu ý thức trong việc bảo vệ sức khoẻ cộng đồng.

- Số hộ có nhu cầu học các lớp tập huấn chuyên môn thuốc BVTV và xin cấp chứng chỉ hành nghề ngày càng tăng.

- Một số văn bản pháp quy hướng dẫn thực hiện công tác thanh tra còn chưa đồng bộ, chồng chéo; Kinh phí cho công tác thanh tra không có; Cán bộ thanh tra còn hạn chế về nghiệp vụ, chưa được hưởng phụ cấp ngành thanh tra theo qui định.

II/ KẾT QUẢ THỰC HIỆN CÔNG TÁC THANH TRA NĂM 2008:

1. Công tác phổ biến, tuyên truyền Pháp luật:

- Các văn bản Pháp luật về công tác BVTV ban hành trong năm đã được phổ biến kịp thời cho cán bộ công chức trong cơ quan, phổ biến tới các ngành, các cấp địa phương để nhân dân cùng thực hiện.

- Trực tiếp hướng dẫn, phổ biến cho nhân dân trong các cuộc thanh kiểm tra, các lớp tập huấn chuyên môn về BVTV, giúp người dân hiểu biết kịp thời về Pháp lệnh Bảo vệ & KDTV, nhất là về quản lý thuốc BVTV. Qua đó đã hạn chế được khiếu nại, tố cáo của công dân.

2. Tổ chức thực hiện công tác thanh tra:

a, Xây dựng kế hoạch:

- Ngay từ đầu năm 2008, Chi cục xây dựng kế hoạch, chương trình thanh tra BVTV, báo cáo Chánh Thanh tra Sở NN và Giám đốc Sở phê duyệt. Căn cứ kế hoạch thanh tra năm của Chi cục, mỗi tháng, Chi cục tổ chức thực hiện các đợt thanh tra theo kế hoạch; đồng thời thực hiện thanh tra theo sự chỉ đạo của Cục BVTV, Thanh tra Sở NN & PTNT trong tháng hành động vì chất lượng vệ sinh an toàn thực phẩm; thanh kiểm tra việc buôn bán, sử dụng thuốc BVTV cho rau và chè.

- Tại địa bàn các trạm BVTV huyện, thành thị: Thành lập đoàn Thanh Tra liên ngành, gồm Trạm BVTV huyện, các phòng chức năng ở huyện, Quản lý Thị trường, Công an, thanh kiểm tra các hoạt động về kinh doanh buôn bán, sử dụng thuốc BVTV trên địa bàn quản lý; đồng thời phối hợp với Thanh tra Chi cục thanh kiểm ttra, giải quyết các vi phạm trên địa bàn.

b, Thực hiện:

- Kết quả các cuộc thanh tra:

+ Về thuốc BVTV: Số lượt hộ được kiểm tra: 413 lượt hộ,  trong đó 56 hộ vi phạm, nhắc nhở 23 hộ, cảnh cáo 9 hộ và phạt tiền 24 hộ thu 8.000.00.000 đồng (thanh tra Chi cục phạt 4.000.000 đồng; đoàn liên ngành các huyện phạt 4.000.000 đồng) đồng nộp kho bạc. Hình thức vi phạm: Phạt bổ sung, tịch thu số thuốc trị giá 1.638.810 đồng.

Không đủ điều kiện kinh doanh: 56 trường hợp (không có chứng chỉ: 18; chứng chỉ hết hạn: 04; Thuốc Hết hạn sử dụng: 02; Sai địa điểm, không có dụng cụ phòng cháy, chữa cháy 12: không niêm yết giá bán thuốc BVTV tại quầy: 10; không có giấy phép kinh doanh: 04; không có hóa đơn, chứng từ mua thuốc: 06).

- Thu hồi có thời hạn 02 chứng chỉ hành nghề buôn bán thuốc BVTV (cố tình vi phạm nhiều lần).

- Tổ chức 02 lớp tập huấn chuyên môn thuốc BVTV cho 85 hộ có nhu cầu kinh doanh thuốc trên địa bàn tỉnh

- Tham gia đoàn liên ngành VSATTP của tỉnh, thanh kiểm tra 3 đợt (đợt 1: Kiểm tra VSATTP phục vụ  giỗ Tổ Hùng Vương, Đợt 2: Kiểm tra VSATTP phục phụ rằm trung thu; Đợt 3: Kiểm tra thị trường sữa.

- Cấp 123 giấy chứng chỉ hành nghề buôn bán thuốc BVTV, gia hạn 24 chứng chỉ

+ Thanh kiểm tra sử dụng thuốc BVTV  47 hộ, trong đó 5 hộ vi phạm

+ Tịch thu thuốc hết hạn sử dụng gồm:

S

TT

Tên thuốc

Đơn vị tính

Số lượng

Khối  lượng

Lý do thu dữ

Ghi chú

Kg

Lít

1

Superrex 50EC loại 100ml

chai

06

 

0,6

Hết hạn sử dụng

 

2

Profezin 10wp: loại 10g

gói

01

0,001

 

 

 

Ahoado50WP: loại 10g

gói

01

0,001

 

 

 

Pouce 10EC: loại 10 ml

gói

01

 

0,001

 

 

Shetin 18EC: loại 10ml

gói

01

 

0,001

 

Cộng

 

 

0.002

0,62

 

 

+ Kết hợp với Trạm kiểm dịch thanh kiểm tra 22 đại lý kinh doanh buôn bán giống cây trồng nhập khẩu của các huyện: Hạ Hòa: 04 đại lý;Thanh Ba: 04 đại lý; Đoan Hùng: 04 đại lý; Thị xã Phú Thọ: 04 đại lý; Cẩm Khê: 01 đại lý; Thanh Sơn: 04 đại lý; Phù Ninh: 01 đại lý. Các đại lý chấp hành các quy định của pháp luật.

+ Thanh kiểm tra 04 cơ sở của 02 huyện (Thị xã Phú Thọ, Phù Ninh) về việc tổ chức, chỉ  đạo phòng trừ sâu bệnh trong cao điểm. Các cơ sở đã chỉ đạo, tổ chức, triển khai tốt việc phòng trừ sâu, bệnh trong cao điểm.

+ Thanh kiểm tra điều kiện sản xuất rau an toàn, đề nghị Sở NN & PTNT chứng nhận đủ điều kiện sản xuất rau an toàn cho 3 HTX (diện tích 16,0 ha) và 01 hộ sản xuất chè  an toàn (diện tích 02 ha)

3. Công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo:

- Trong năm 2008, Chi cục đã thực hiện tốt công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân theo đúng luật khiếu nại, tố cáo. Thực hiện giải quyết 01 đơn tố cáo của công dân về một số hộ thường xuyên buôn bán thuốc BVTV ở chợ.

- Số vụ chuyển sang cơ quan điều tra: Không.

III/ NHỮNG TỒN TẠI VÀ NGUYÊN NHÂN:

1. Tồn tại:

- Kết quả thanh kiểm tra về kinh doanh, sử dụng thuốc BVTV còn hạn chế; một số hộ buôn bán thuốc BVTV cố tình vi phạm nhiều lần; Chưa thực hiện việc phúc tra đối với các hộ vi phạm đã bị xử lý trong kinh doanh thuốc BVTV.

- Chưa xử lý được người vi phạm về sử dụng thuốc BVTV; Bao bì thuốc BVTV sau sử dụng còn vứt bừa bãi ngoài đồng.

- Chưa lấy mẫu kiểm tra chất lượng thuốc BVTV và dư lượng thuốc BVTV trong rau, quả

2. Nguyên nhân:

- Địa bàn rộng; Lực lượng thanh tra viên chuyên trách ít.

- Nhiều hộ bán thuốc BVTV  nhỏ lẻ tại nhà, trong thôn xã, bán thuốc có tính thời vụ, không có chứng chỉ hành nghề; cố tình trốn tránh pháp luật, rất khó kiểm tra và xử lý; Chế tài xử phạt của thanh tra viên rất thấp, không đủ sức răn đe.

- Hầu hết chính quyền các xã chưa quan tâm, buông lỏng hoặc không quản lý việc buôn bán, sử dụng thuốc BVTV trên địa bàn quản lý.

- Không được cấp kinh phí tuyên truyền, lấy mẫu, phân tích, đi lại,...

IV/ KẾT LUẬN VÀ ĐỀ NGHỊ:

1. Kết luận:

 Năm 2008, Chi cục BVTV Phú Thọ đã tổ chức thực hiện tốt kế hoạch công tác thanh tra BVTV do Giám đốc Sở phê duyệt. Công tác quản lý thuốc BVTV, đưa các hoạt động trong lĩnh vực bảo vệ và KDTV dần đi vào nề nếp và có hiệu quả. Trong điều kiện còn nhiều khó khăn, nhưng với sự cố gắng của lực lượng thanh tra BVTV, sự lãnh đạo của Chi cục, cùng với sự chỉ đạo kịp thời của Sở NN & PTNT, có sự phối hợp của các cấp, các ngành, các cơ quan chức năng, thị trường thuốc BVTV trong tỉnh giữ ổn định, phục vụ tốt việc phòng trừ sâu bệnh trong các tháng cao điểm; xử lý các vi phạm hành chính trong việc kinh doanh buôn bán thuốc BVTV theo đúng pháp luật; giúp nông dân hiểu biết hơn về Pháp lệnh Bảo vệ và KDTV, về luật khiếu nại tố cáo, kinh doanh thương mại; Nâng cao hiểu biết về sử dụng thuốc BVTV an toàn hiệu quả, nhất là trên các cây chè, cây ăn quả, cây rau. Kết quả trên đã góp phần bảo vệ sản xuất, nâng cao năng suất cây trồng trong phạm vi toàn tỉnh.

2. Đề nghị:

- Đề nghị Cục BVTV  tham mưu cho Bộ Nông nghiệp, Bộ Tài chính, Bộ Nội vụ quan tâm hỗ trợ kinh phí cho công tác thanh tra chuyên ngành và phụ cấp cán bộ thanh tra chuyên ngành.

- Cơ quan thanh tra Bộ NN & PTNT, Thanh tra Cục BVTV có văn bản hướng dẫn tạo điều kiện cho thanh tra chuyên ngành hoạt động tốt; Tăng cường mở các lớp tập huấn nâng cao chuyên môn nghiệp vụ cho cán bộ làm công tác thanh tra.

- Đề nghị UBND các xã tăng cường QLNN về công tác Bảo vệ và KDTV ở địa phương; Quản lý chặt chẽ các hộ buôn bán thuốc BVTV không có chứng chỉ hành nghề; Xử lý nghiêm các vi phạm; Chỉ đạo nông dân áp dụng biện pháp quản lý dịch hại tổng hợp trên các cây trồng, hướng dẫn nông dân sử dụng thuốc BVTV đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm, bảo vệ sức khoẻ con người và môi trường.

PHÓ CHI CỤC TRƯỞNG

Nguyễn Thị Kim Thơm

 

THĂM DÒ Ý KIẾN

Theo bạn : Bố trí giao diện website đã hợp lý chưa?

Kết quả bầu chọn