Chủ Nhật, 14/7/2024
tình hình sâu bệnh tuần 7
Gửi bài In bài

THÔNG BÁO TÌNH HÌNH SINH VẬT GÂY HẠI 7 NGÀY

 (Từ ngày 17  đến ngày 23 tháng 02 năm 2009)

I/ TÌNH HÌNH THỜI TIẾT VÀ SINH TRƯỞNG CỦA CÂY TRỒNG:

1.Thời tiết:

- Nhiệt độ: Trung bình: 25 - 260C; Cao: 320C; Thấp: 200C.

- Nhận xét khác: Trong kỳ ngày trời nắng, đêm và sáng nhiều sương, có mưa nhỏ, mưa phùn rải rác. Cây trồng sinh trưởng phát triển bình thường.

2. Cây trồng và giai đoạn sinh trưởng:

- Cây lúa: Tổng diện tích gieo cấy: 35.182,5 ha. Trong đó:

+ Lúa chiêm, xuân sớm: Diện tích: 4.784,5 ha; GĐST: Đẻ nhánh.

+ Lúa xuân muộn: Diện tích: 30.398 ha; GĐST: Bén rễ, hồi xanh.

- Cây rau: Diện tích: 1.027,2 ha; GĐST: Cây con - PTTL, thu hoạch.

- Cây ngô: Diện tích: 2.560,7 ha; GĐST: Gieo - 3 lá.

- Cây chè: Diện tích: 15.400 ha; GĐST: Đang nảy búp..

II/ TÌNH HÌNH SINH VẬT HẠI:

1. Trên lúa chiêm xuân :

- Ốc bươu vàng: Gây hại nhẹ đến trung bình, cục bộ hại nặng trên những chân ruộng sâu trũng. Mật độ trung bình 1 - 3 con/m2, cao 10 - 20 con/m2, cục bộ 50 con/m2 (Đoan Hùng).

- Bệnh sinh lý: Hại nhẹ đến trung bình. Tỷ lệ trung bình 5 - 10%, cao 20 - 30%.

   - Ngoài ra: chuột, rầy các loại hại, bọ trĩ, ruồi đục nõn, sâu cuốn lá nhỏ hại nhẹ rải rác.

2. Trên rau:

- Bọ nhảy: Gây hại nhẹ đến trung bình, cục bộ hại nặng. Tỷ lệ hại trung bình 3 - 5%, cao 10 - 20%, cục bộ 32% (Phù Ninh, Việt Trì).

- Sâu xanh: Gây hại nhẹ đến trung bình, cục bộ hại nặng. Mật độ trung bình 1 - 3 con/m2, cao 10 - 12 con/m2, cao 20 - 24 con/m2 (Phù Ninh, Việt Trì).

- Ngoài ra: Bệnh sương mai, bệnh đốm vòng, bệnh thối nhũn, sâu tơ gây hại nhẹ trên rau cải, bắp cải, su hào.

3. Trên ngô: Sâu xám hại nhẹ đến trung bình. Bệnh sinh lý, chuột hại nhẹ rải rác.

4. Trên chè: Rầy xanh, bọ cánh tơ, nhện đỏ hại nhẹ rải rác.

III/ DỰ BÁO TÌNH HÌNH SINH VẬT GÂY HẠI THỜI GIAN TỚI:

1. Trên lúa chiêm xuân:

- Ốc bươu vàng:  tiếp tục gây hại trên những chân ruộng trũng, mức độ hại nhẹ đến trung bình, cục bộ hại nặng. Các huyện cần chú ý:  Đoan Hùng, Phù Ninh, Thanh Thủy, Cẩm Khê, Thị xã Phú Thọ, Thanh Sơn, Tân Sơn, Yên Lập, ...

- Bệnh sinh lý:  hại nhẹ đến trung bình, cục bộ hại nặng.

- Ngoài ra: chuột, bọ trĩ, ruồi đục nõn, rầy các loại, bệnh đạo ôn gây hại rải rác.

2. Trên rau: Sâu xanh, sâu tơ, bọ nhảy, rệp, bệnh thối nhũn, bệnh sương mai hại nhẹ đến trung bình, cục bộ hại nặng.

3. Trên ngô: Bệnh sinh lý, sâu xám, sâu ăn lá, chuột hại nhẹ rải rác.

4. Trên chè: Rầy xanh, bọ xít muỗi, bọ cánh tơ, nhện đỏ gây hại nhẹ.

IV/ BIỆN PHÁP KỸ THUẬT PHÒNG TRỪ:

1. Trên lúa chiêm xuân :

- Chăm sóc, bón phân làm cỏ sục bùn tạo điều kiện cho cây lúa sinh trưởng phát triển tốt.

- Đối với ốc bươu vàng: Áp dụng biện pháp thủ công bắt thu gom ốc, trứng đưa ra khỏi ruộng. Khi mật độ ốc cao trên 3 con/m2; hoặc ruộng lúa có trên 10% dảnh bị hại thì xử lý bằng thuốc hoá học Clodansuper 700 WP. Pha 10g thuốc/1bình 10 – 12 lít phun cho 1 sào. Khi phun thuốc nên giữ mức nước trong ruộng xăm xắp (3 – 5 cm) cho thuốc phân tán đều, sau khi phun cần giữ mức nước trên trong vòng 5 ngày để kéo dài hiệu lực diệt ốc.

- Ngoài ra cần tích cực diệt chuột bằng các biện pháp tổng hợp.

2. Trên rau: Chăm sóc cho rau theo qui trình sản xuất rau an toàn, sử dụng thuốc đặc hiệu có trong danh mục phun phòng trừ đối với những diện tích nhiễm sâu bệnh đến ngưỡng. Chú ý đảm bảo thời gian cách ly.

3. Trên ngô: Thường xuyên kiểm tra theo dõi các đối tượng sâu bệnh hại, phun trừ các diện tích nhiễm sâu bệnh đến ngưỡng phòng trừ bằng các loại thuốc đặc hiệu.

Ngoài ra: Thường xuyên theo dõi sâu bệnh trên cây lâm nghiệp, cây chè, cây ăn quả.

THĂM DÒ Ý KIẾN

Theo bạn : Bố trí giao diện website đã hợp lý chưa?

Kết quả bầu chọn