Thứ Ba, 25/6/2024
tình hình sau bệnh tuần 5
Gửi bài In bài

THÔNG BÁO TÌNH HÌNH SINH VẬT GÂY HẠI 7 NGÀY

 (Từ ngày 02  đến ngày 09 tháng 01 năm 2009)

I/ TÌNH HÌNH THỜI TIẾT VÀ SINH TRƯỞNG CỦA CÂY TRỒNG:

1.Thời tiết:

- Nhiệt độ: Trung bình: 180C; Cao: 220C; Thấp: 140C.

- Nhận xét khác: Trong kỳ ngày trời nắng nhẹ, đêm và sáng nhiều sương, trời rét. Cây trồng sinh trưởng phát triển bình thường.

2. Cây trồng và giai đoạn sinh trưởng:

- Lúa chiêm, xuân sớm: Diện tích: 4.131,5 ha; GĐST: Hồi xanh - đẻ nhánh.

-  Lúa xuân muộn: Diện tích: 8.252 ha; GĐST: Đang cấy - Hồi xanh.

- Mạ xuân muộn:  2 - 3,5 lá.

- Cây rau: Diện tích: 1.027,2 ha; GĐST: Cây con - PTTL, thu hoạch.

- Cây chè: Diện tích: 15.400 ha; GĐST: Đốn qua đông.

II/ TÌNH HÌNH SINH VẬT HẠI:

1. Trên lúa chiêm, xuân :

- Bệnh sinh lý: Hại nhẹ đến trung bình, cục bộ hại nặng. Tỷ lệ trung bình 5 - 10%, cao 20 - 30%, cục bộ > 50% (Phú Thọ, Hạ Hòa).  

- Ốc bươu vàng: Gây hại nhẹ đến trung bình, cục bộ hại nặng. Mật độ trung bình 1 - 3 con/m2, cao 5 - 6 con/m2, cục bộ 12 con/m2 (Phù Ninh).               

   - Ngoài ra: Bọ trĩ, chuột hại nhẹ rải rác.

2. Trên mạ xuân muộn: Bệnh sinh lý, chuột, rầy các loại, bọ trĩ hại nhẹ rải rác.

3. Trên rau:

- Bọ nhảy: Gây hại nhẹ đến trung bình. Tỷ lệ hại trung bình 4 - 6%, cao 10 - 16%.

- Rệp: Gây hại nhẹ đến trung bình. Tỷ lệ trung bình 5 - 10%, cao 20 - 30%.

- Ngoài ra: Bệnh sương mai, bệnh thối nhũn, bệnh cháy lá vi khuẩn, sâu xanh, sâu tơ gây hại nhẹ trên rau cải, bắp cải, su hào.

III/ DỰ BÁO TÌNH HÌNH SINH VẬT GÂY HẠI THỜI GIAN TỚI:

1. Trên mạ: Đề phòng thời tiết rét đậm, rét hại kéo dài bệnh sinh lý hại nhẹ đến trung bình, cục bộ hại nặng trên những diện tích khô hạn và không che phủ nilon. Rầy các loại, bọ trĩ, chuột gây hại nhẹ.

2. Trên lúa: Ốc bươu vàng tiếp tục phát triển và gây hại trên những diện tích lúa mới cấy ở chân ruộng trũng. Các huyện cần chú ý:  Đoan Hùng, Việt Trì, Phù Ninh, Thanh Thủy, ...Bệnh sinh lý hại nhẹ đến trung bình, cục bộ hại nặng. Ngoài ra: chuột, bọ trĩ gây hại rải rác.

3. Trên rau: Sâu xanh, sâu tơ, bọ nhảy, rệp, bệnh thối nhũn, bệnh sương mai hại nhẹ đến trung bình, cục bộ hại nặng.

IV/ BIỆN PHÁP KỸ THUẬT PHÒNG TRỪ:

1. Trên lúa, mạ xuân muộn :

- Chăm sóc đúng quy trình kỹ thuật bảo đảm cho cây mạ sinh trưởng phát triển khoẻ, phòng chống rét cho mạ, cho lúa cấy bằng cách giữ nước trong ruộng, tăng cường bón tro bếp, che phủ nilon. Cấy đúng khung lịch, không cấy vào những ngày trời rét nhiệt độ xuống dưới 150C, giữ nước trong ruộng.

- Đối với ốc bươu vàng: Áp dụng biện pháp thủ công, cày bừa kỹ làm mặt ruộng bằng phẳng, tránh có chỗ trũng nước sẽ dễ bị OBV phá hại. Khi mật độ ốc cao trên 3 con/m2; hoặc ruộng lúa có trên 10% dảnh bị hại thì xử lý bằng thuốc hoá học Clodansuper 700 WP. Pha 10g thuốc/1bình 10 – 12 lít phun cho 1 sào. Khi phun thuốc nên giữ mức nước trong ruộng xăm xắp (3 – 5 cm) cho thuốc phân tán đều, sau khi phun cần giữ mức nước trên trong vòng 5 ngày để kéo dài hiệu lực diệt ốc.

- Ngoài ra cần tích cực diệt chuột bằng các biện pháp tổng hợp.

2. Trên rau: Chăm sóc cho rau theo qui trình sản xuất rau an toàn, sử dụng thuốc đặc hiệu có trong danh mục phun phòng trừ đối với những diện tích nhiễm sâu bệnh đến ngưỡng. Chú ý đảm bảo thời gian cách ly.

Ngoài ra: Thường xuyên theo dõi sâu bệnh trên cây lâm nghiệp, cây chè, cây ăn quả.

THĂM DÒ Ý KIẾN

Theo bạn : Bố trí giao diện website đã hợp lý chưa?

Kết quả bầu chọn