Thứ Bảy, 27/11/2021
THÔNG BÁO SÂU BỆNH KỲ 10 THÁNG 7 VÀ BIỆN PHÁP PHÒNG TRỪ
Gửi bài In bài

1. Diễn biến sâu bệnh kỳ 10/7 và dự báo:

a, Sâu cuốn lá nhỏ:

* Hiện tại:

- Trên trà sớm cấy từ 15 - 20/6, cây lúa đang giai đoạn đẻ nhánh rộ: Sâu non gây hại diện rộng, mức độ hại nhẹ đến trung bình. Mật độ trung bình 3 - 5 con/m2, cao 10 - 20 con/m2, cục bộ 45 - 72 con/m2 (Thanh Thủy, Yên Lập, Lâm Thao); phát dục chủ yếu tuổi 5, nhộng. Bướm cuốn lá nhỏ đã ra rải rác.

- Trên trà trung cấy từ 25/6 - 5/7, cây lúa đang giai đoạn bắt đầu đẻ nhánh: Sâu non gây hại nhẹ, mật độ trung bình 3 - 5 con/m2, cao 10 - 20 con/m2, cục bộ 30 - 32 con/m2 (Yên Lập, Phú Thọ). Phát dục chủ yếu tuổi 3, 4.

* Dự báo:

- Trên trà sớm: Bướm cuốn lá nhỏ sẽ ra rộ từ 14 - 20/7 với tỷ lệ bướm cái rất cao và đẻ nhiều trứng do nguồn thức ăn lá lúa xanh, non rất phù hợp. Sâu non nở rộ từ 22/7 trở đi; Mật độ trung bình 50-60 con/m2, cao 120 - 150 con/m2; cục bộ trên 200 con/m2, có thể gây trắng lá hoàn toàn nếu không phòng trừ kịp thời. Các huyện cần chú ý: Lâm Thao, Việt Trì, Phù Ninh, Phú Thọ, Cẩm Khê, Thanh Sơn, Yên Lập, Thanh Thuỷ. Dự kiến diện tích cần phòng trừ khoảng trên 8.000 ha.

- Trên trà trung, sâu non tiếp tục gây hại nhẹ, chưa cần quan tâm trong kỳ này, bướm cuốn lá nhỏ ra rộ từ 22 - 26/7.

b, Ngoài ra: Sâu đục thân 2 chấm, bệnh sinh lý, ốc bươu vàng gây hại nhẹ đến trung bình, cục bộ hại nặng. Sâu cuốn lá lớn, châu chấu, rầy các loại, bọ trĩ gây hại nhẹ. 

2. Biện pháp kỹ thuật phòng trừ:

Đề nghị UBND các huyện, thành, thị chỉ đạo các phòng ban chuyên môn, các xã phường thị trấn và bà con nông dân tăng cường kiểm tra đồng ruộng, xác định mật độ, diện tích nhiễm sâu cuốn lá nhỏ để phòng trừ.

- Khi ruộng có mật độ sâu cuốn lá nhỏ trên 40 con/m2 (1 con/khóm) sử dụng các loại thuốc Regent 800WG; Rigell 50 SC, 800 WG; Regal 800 WG, 50SC;  Finico 800 WG; Actamec 40 EC,...  hỗn hợp với thuốc Pertox 5 EC, Bestox 5 EC hoặc Antaphos 25 EC, phun theo hướng dẫn kỹ thuật trên bao bì.

- Thời gian phun thuốc tốt nhất tập trung từ ngày 24 - 28/7/2009, khi đó sâu non chủ yếu đang ở tuổi 1, 2.

Phòng trừ tốt sâu cuốn lá nhỏ đợt này sẽ bảo vệ lúa mùa giai đoạn đẻ nhánh rộ và hạn chế nguồn sâu gây hại giai đoạn làm đòng - trỗ bông trong tháng 8. Cần lưu ý chỉ phun phòng trừ các diện tích có mật độ sâu vượt ngưỡng nêu trên, tránh phun tràn lan gây lãng phí.

THĂM DÒ Ý KIẾN

Theo bạn : Bố trí giao diện website đã hợp lý chưa?

Kết quả bầu chọn