Thứ Ba, 24/5/2022
Công văn chỉ đạo phòng trừ bệnh đạo ôn và chuột hại lúa chiêm xuân 2015
Gửi bài In bài

SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT PHÚ THỌ

                CHI CỤC BẢO VỆ THỰC VẬT

 Số: 110/BVTV-KT

  V/v tăng cường phòng trừ bệnh đạo ôn và chuột hại bảo vệ lúa vụ chiêm xuân năm 2014 - 2015

                     CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

       Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

               Phú Thọ, ngày 25 tháng 3  năm 2015

 

 

Kính gửi: Ủy Ban nhân dân các huyện, thành, thị

 

Hiện nay, các trà lúa chiêm xuân đang giai đoạn cuối đẻ nhánh đến đứng cái, làm đòng, cây lúa sinh trưởng phát triển tốt. Tuy nhiên, từ giữa tháng 3 đến nay, trời âm u, ít nắng, mưa nhỏ, ẩm độ không khí cao là điều kiện rất thuận lợi cho bệnh đạo ôn phát sinh gây hại. Kết quả điều tra từ ngày 23 - 24/3/2015 cho thấy, trên đồng ruộng nguồn bệnh đạo ôn đã xuất hiện ở tất cả các huyện; Tỷ lệ bệnh phổ biến 0,3 - 0,7%, cao 3,6 - 5,5%, cục bộ ổ nhỏ 10 - 15% (Đoan Hùng); diện tích nhiễm là 38,9 ha, chủ yếu nhiễm nhẹ. Ngoài ra, một số đối tượng như: Chuột, bệnh khô vằn,... xuất hiện và gây hại nhẹ đến trung bình. Dự báo thời tiết tiếp tục thuận lợi cho bệnh đạo ôn lây lan và gây hại nhẹ đến trung bình, cục bộ hại nặng gây cháy chòm, cháy ổ nếu không phòng trừ kịp thời.

Thực hiện sự chỉ đạo của Cục Bảo vệ thực vật tại Văn bản số 387/BVTV-TV, ngày 10/3/2015 về việc phòng chống bệnh đạo ôn và một số sinh vật gây hại lúa ĐX tại các tỉnh/thành phía Bắc; Văn bản số 418/TT-CLT ngày 20/3/2015 của Cục Trồng trọt về việc chỉ đạo sản xuất vụ Đông Xuân 2014 - 2015 tại các tỉnh phía Bắc; để hạn chế thấp nhất thiệt hại, bảo vệ an toàn cho sản xuất lúa vụ chiêm xuân năm 2014 - 2015, Chi cục Bảo vệ thực vật đề nghị UBND các huyện, thành, thị quan tâm, thực hiện tốt một số nội dung sau:

1. Chỉ đạo các phòng chuyên môn, UBND xã, phường, thị trấn, cán bộ khuyến nông cơ sở và bà con nông dân tăng cường kiểm tra, giám sát đồng ruộng, phát hiện sớm bệnh đạo ôn gây hại và phòng trừ kịp thời, không để bệnh lây lan; đặc biệt lưu ý trên các giống nhiễm bệnh đạo ôn như BC15, Nếp, Xi23, X21, HT1, KD18, Nhị ưu 838,...  

2. Tiếp tục chỉ đạo tăng cường diệt chuột bảo vệ lúa chiêm xuân. Những địa phương tổ chức xong chiến dịch diệt chuột đợt 2 tổng hợp số liệu, báo cáo đánh giá kết quả diệt chuột vụ chiêm xuân năm 2014 - 2015 gửi về Chi cục để tổng hợp báo cáo theo quy định. Những địa phương triển khai vào thời gian cuối đợt gặp thời tiết liên tục có mưa, cần tranh thủ những ngày khô ráo, khẩn trương tổ chức phối trộn mồi bả để tiếp tục diệt chuột, thời gian thực hiện cần kết thúc trước ngày 5/4/2015.

3. Tăng cường tuyên truyền trên hệ thống truyền thanh của huyện, của xã; thông báo, hướng dẫn nông dân chủ động kiểm tra và phòng trừ kịp thời bệnh đạo ôn, chuột gây hại lúa chiêm xuân.

4. Biện pháp kỹ thuật phòng trừ bệnh đạo ôn: Khi bệnh mới xuất hiện, cần dừng bón các loại phân hoá học và thuốc kích thích sinh trưởng, giữ đủ nước trong ruộng. Những ruộng có tỷ lệ bệnh trên 5%, tiến hành phun phòng trừ ngay bằng một trong các loại thuốc Katana 20SC, Fu-army 30WP, Sieubem 777WP, Funhat 40WP,... phun theo hướng dẫn trên vỏ bao bì. Nếu ruộng bị nặng phải phun kép 2 lần cách nhau 5 - 7 ngày, phun kỹ cho thuốc tiếp xúc đều trên lá.

Chi cục Bảo vệ thực vật Phú Thọ đề nghị UBND các huyện, thành, thị quan tâm chỉ đạo, thực hiện tốt các nội dung nêu trên./.

 

Nơi nhận:

- Như kính gửi;

- Cục BVTV, Trung tâm BVTV phía Bắc (b/c);

- GĐ, PGĐ Sở: Ô Anh (b/c);

- Lãnh đạo, các phòng, trạm thuộc Chi cục;

- Lưu: VT, KT.

CHI CỤC TRƯỞNG

 

 

 

                   Phan Văn Đạo

THĂM DÒ Ý KIẾN

Theo bạn : Bố trí giao diện website đã hợp lý chưa?

Kết quả bầu chọn