Chủ Nhật, 14/7/2024
Kết quả phòng trừ sâu hại lúa mùa đến ngày 02/8/2015
Gửi bài In bài
Phó chủ tịch UBND tỉnh, Giám đốc Sở Nông nghiệp kiểm tra công tác chỉ đạo phòng trừ sâu bệnh tại huyện Tam Nông

UBND TỈNH PHÚ THỌ

SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT

 

Số: 345/BC - SNN - BVTV

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

                    Phú Thọ, ngày 03 tháng 8 năm  2015

 

BÁO CÁO NHANH

Kết quả phòng trừ sâu hại lúa mùa đến ngày 02/8/2015

 

1. Kết quả công tác tổ chức, chỉ đạo:

- Ở tỉnh:

+ UBND tỉnh đã ban hành Công điện số 09/CĐ-UBND ngày 30/7/2015 về việc chỉ đạo phòng trừ sâu bệnh hại lúa mùa 2015. Ngày 02/8/2015 Bí thư Tỉnh ủy đã cùng với lãnh đạo Sở Nông nghiệp và PTNT, lãnh đạo Chi cục BVTV tiến hành kiểm tra diễn biến và kết quả phòng trừ sâu cuốn lá nhỏ tại huyện Thanh Ba và huyện Cẩm Khê.

+ Sở Nông nghiệp và PTNT đã ban hành Văn bản số 982/SNN-BVTV ngày 22/7/2015 về việc tập trung chỉ đạo phòng trừ sâu cuốn lá nhỏ hại lúa vụ mùa 2015; Quyết định số 535/QĐ-SNN ngày 31/7/2015 về việc thành lập 04 đoàn công tác kiểm tra, chỉ đạo phòng trừ sâu bệnh sản xuất vụ mùa và công tác chuẩn bị chống lụt bão đợt mưa từ 01/8/2015 – 04/8/2015. Từ ngày 31/8/2015, 04 Đoàn công tác của Sở đã đi kiểm tra tiến độ phòng trừ sâu bệnh và công tác phòng chống lụt bão tại 13/13 huyện, thành, thị xã. Ngày 01/8/2015, lãnh đạo Cục Bảo vệ thực vật, Trung tâm bảo vệ thực vật Vùng phía Bắc đã đi kiểm tra tình hình chỉ đạo phòng trừ sâu cuốn lá nhỏ tại huyện Thanh Ba và huyện Hạ Hòa.

+ Chi cục Bảo vệ thực vật đã ban hành 01 Thông báo kết quả tổng điều tra sâu bệnh đầu vụ và dự báo tình hình sâu bệnh hại lúa vụ mùa 2015; 02 Thông báo khẩn tình hình sâu bệnh hại lúa kỳ 22/7 và kỳ 29/7, dự báo 10 ngày tới và biện pháp phòng trừ, trong đó tập trung chỉ đạo phòng trừ sâu cuốn lá nhỏ, sâu đục thân từ ngày 30/7-03/8/2015 (đối với trà mùa sớm), từ ngày 03/8 – 07/8/2015 (đối với trà mùa trung). Bên cạnh đó, Chi cục ban hành văn bản số 224/BVTV-KT ngày 01/8/2015 về việc hướng dẫn kỹ thuật phòng trừ sâu hại lúa trong điều kiện thời tiết bất thuận. Phối hợp với Đài PTTH tỉnh thực hiện 01 chuyên mục khuyến nông “phòng trừ sâu bệnh hại lúa vụ mùa”; 04 phóng sự về hướng dẫn kỹ thuật và công tác chỉ đạo phòng trừ sâu bệnh trên địa bàn tỉnh.

- Ở huyện:

+ Huyện ủy Thanh Ba ban hành Chỉ thị về tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo phòng trừ sâu cuốn lá nhỏ vụ mùa 2015.

+ 04/13 huyện, thành, thị ban hành Công điện chỉ đạo phòng trừ sâu cuốn lá nhỏ vụ mùa 2015. 13/13 huyện, thành, thị ban hành công văn chỉ đạo tập trung phòng trừ sâu bệnh hại lúa và chỉ đạo sản xuất vụ mùa gửi UBND các xã, phường, thị trấn. 5/13 huyện ban hành Quyết định thành lập Tổ công tác; 8/13 huyện phân công ban chỉ đạo sản xuất kiểm tra, chỉ đạo phòng trừ sâu bệnh tại các xã, phường, thị trấn.

+ 13/13 Trạm BVTV ra thông báo thông báo khẩn kỳ 10 ngày / lần, dự báo 10 ngày tới và hướng dẫn biện pháp phòng trừ. 11/13 Trạm đã viết bài tuyên truyền ngắn hướng dẫn kỹ thuật phòng trừ sâu bệnh gửi các xã, phường, thị trấn phát trên đài truyền thanh. 8/13 Trạm phối hợp tập huấn kỹ thuật phòng trừ sâu bệnh được 45 buổi cho 2.580 lượt cán bộ khuyến nông cơ sở và nông dân. 8/13 huyện phối hợp với Đài Truyền thanh Truyền hình huyện đưa 10 tin, phóng sự về chỉ đạo phòng trừ sâu bệnh và hướng dẫn sử dụng thuốc bảo vệ thực vật.

- Ở xã:

+ Hầu hết các xã, phường, thị trấn kiện toàn ban chỉ đạo sản xuất, chỉ đạo chăm sóc, phòng trừ sâu bệnh hại lúa vụ mùa.

+ 267 xã, phường, thị trấn có sản xuất nông nghiệp tăng cường thông tin tuyên truyền trên đài truyền thanh, đọc thông báo hướng dẫn phòng trừ sâu bệnh 2 - 3 lần/ngày để các hộ nông dân chủ động phòng trừ sâu bệnh.

2. Tình hình sâu bệnh và kết quả phòng trừ: (Có bảng chi tiết kèm theo)

- Từ ngày 30/7/2015, các địa phương trên toàn tỉnh đã chỉ đạo phun thuốc phòng trừ sâu cuốn lá nhỏ và sâu đục thân hai chấm trên trà lúa mùa sớm. Tuy nhiên, do điều kiện thời tiết có mưa liên tục kéo dài từ 29/7/2015 đến nay, nên tiến độ phun thuốc rất chậm, hiệu quả phòng trừ thấp.

Theo số liệu thống kê nhanh đến hết ngày 02/8/2015: Tổng diện tích đã phun trừ sâu cuốn lá nhỏ là 3.984,4 ha / 17.200 ha dự kiến (Bằng 23,1%); phun trừ sâu đục thân là 276 ha / 657 ha dự kiến (Bằng 42%).

Trên những diện tích đã phòng trừ, do mật độ sâu cao và phun xong một thời gian ngắn gặp mưa, nên mật độ sâu đã giảm nhưng vẫn còn vượt ngưỡng, phổ biến 10 – 20 con/m2, cao 40 – 80 con/m2, cục bộ 160 con/m2 (Thanh Ba).

Trên những diện tích chưa phun hoặc phun xong gặp mưa ngay, mật độ phổ biến 20 – 50 con/m2, cao 60 – 120 con/m2, cục bộ 200 – 300 con/m2, cá biệt 600 – 700 con/m2 (Thanh Ba, Tam Nông, Cẩm Khê); phát dục chủ yếu tuổi 1, 2 trên trà trung; tuổi 2, 3 trên trà sớm. Dự kiến diện tích cần tiếp tục phòng trừ khoảng 13.839,8 ha (Trong đó trà sớm 6.803,1 ha; trà trung 7.036,7 ha).

 3. Đánh giá chung:

Do chủ động điều tra diễn biến, dự tính dự báo chính xác thời điểm sâu non nở rộ và được sự quan tâm chỉ đạo từ tỉnh, huyện đến cơ sở, do đó các Huyện đã có văn bản chỉ đạo tới các xã phòng trừ sâu bệnh tập trung từ ngày 30/7 – 03/8/2015 (trà sớm).

Tuy nhiên, công tác chỉ đạo ở các huyện và xã không đồng đều do công tác củng cố tổ chức xoay quanh Đại hội Đảng bộ cấp Huyện. Đặc biệt, do diện tích phòng trừ lớn, nhiều nơi thiếu lao động phun thuốc, nông dân còn trông chờ sự hỗ trợ của nhà nước, chưa thực sự chủ động. Đặc biệt do điều kiện thời tiết có mưa liên tục, kéo dài bắt đầu từ ngày 29/7/2015 đến nay đã ảnh hưởng lớn đến kết quả chỉ đạo, tiến độ phun thuốc rất chậm. Nhiều diện tích đã phun thuốc, nhưng do mật độ sâu quá cao, phun xong gặp mưa nên hiệu quả phòng trừ thấp, mật độ sâu trên đồng ruộng vẫn cao vượt ngưỡng, nếu không tiếp tục chỉ đạo phun diệt trừ sẽ ảnh hưởng lớn đến năng suất lúa.

4. Kiến nghị, đề xuất:

* Đối với UBND các huyện, thành, thị: Tiếp tục tập trung chỉ đạo các phòng, ban chuyên môn của huyện, tổ khuyến nông các xã, phường, thị trấn hướng dẫn nông dân kiểm tra lại toàn bộ diện tích lúa (Kể cả diện tích đã phun), tranh thủ thời điểm tạnh ráo trong ngày là tổ chức phun thuốc ngay.

Thời gian phun thuốc trà sớm có thể kéo dài đến ngày 07/8/2015 (Khi sâu cuốn lá nhỏ ở tuổi 3, 4), trà trung vẫn giữ nguyên thời gian phun thuốc từ ngày 03/8 - 07/8/2015.

Cần sử dụng hỗn hợp thuốc để phun: Hỗn hợp 01 trong các loại thuốc tiếp xúc mạnh như: Victory 585EC, Nicata 95 SP, Wavotox 585EC, Clever 300WG, Dylan 10WG,... với 01 trong các loại thuốc nội hấp, lưu dẫn mạnh như: Rigell 800WG, Finico 800WG, Regrant 800 WG... Về nồng độ thuốc pha: Có thể tăng nồng độ lên 1,2 -1,5 lần so với hướng dẫn ghi trên vỏ bao bì để tăng hiệu lực của thuốc.

Chỉ đạo các xã, phường, thị trấn, các HTX, tổ dịch vụ tổ liên hệ với các cơ sở cung ứng thuốc BVTV (Theo giới thiệu của Chi cục BVTV) để được cung ứng chậm trả; tổ chức dịch vụ phun thuốc tập trung trên những diện tích có mật độ cao, nguy cơ thiệt hại lớn.

Trong điều kiện thời tiết tiếp tục có mưa kéo dài, không thể tổ chức phun thuốc, cần chỉ đạo các phòng, ban chuyên môn, tổ khuyến nông các xã, các ngành, đoàn thể hướng dẫn bà con nông dân tiến hành phòng trừ thủ công: Ngắt bao lá có sâu để tiêu hủy hoặc bóp giết sâu cuốn lá tại ruộng để giảm mật độ, hạn chế thiệt hại đến mức thấp nhất và tránh gây hại trên lúa ở lứa sau.

* Đề nghị UBND tỉnh:

- Phân công các thành viên Ban chỉ đạo sản xuất nông nghiệp phụ trách, đến các huyện, nhất là các huyện: Tam Nông, Thanh Ba, Cẩm Khê, Lâm Thao, Việt Trì, Phù Ninh, Hạ Hòa...để phối hợp chỉ đạo phòng trừ triệt để diện dịch nhiễm sâu hại theo thông báo của Chi cục BVTV.

- Đề nghị UBND tỉnh hỗ trợ một phần kinh phí cho Chi cục Bảo vệ thực vật phục vụ các đoàn công tác đi kiểm tra, chỉ đạo ở các huyện, xã.

- Báo cáo Thường trực Tỉnh ủy tăng cường chỉ đạo các cấp ủy, chính quyền, đoàn thể vận động nhân dân và đoàn viên, hội viên tích cực phòng trừ sâu hại lúa, bảo vệ sản xuất.

Vậy Sở Nông nghiệp và PTNT trân trọng báo cáo./.

 

Nơi nhận:

- Ô. Thủy – PCT UBND tỉnh;

- VP: TU, HĐND, UBND tỉnh;

- UBND các huyện, thành, thị;

- Đài PTTH, Báo Phú Thọ (đưa tin);

- Giám đốc, các PGĐ Sở;

- Phòng Trồng trọt, Phòng QH-KH Sở;

- Lưu: VT, TT.

GIÁM ĐỐC

 

 

(Đã ký)

 

 

Nguyễn Thanh Hải

THĂM DÒ Ý KIẾN

Theo bạn : Bố trí giao diện website đã hợp lý chưa?

Kết quả bầu chọn