Thứ Sáu, 3/12/2021
Đánh giá mô hình bón phân chuyên dùng và trồng cây che bóng trên chè
Gửi bài In bài

PTO- Vừa qua, Trung tâm Khuyến nông phối hợp với Công ty cổ phần Phân lân nung chảy Văn Điển tổ chức hội nghị đánh giá kết quả mô hình bón phân chuyên dùng và cây che bóng trên chè tại xã Vân Lĩnh (huyện Thanh Ba).

Các đại biểu tham quan mô hình sử dụng phân bón chuyên dùng và cây che bóng cho chè tại xã Vân Lĩnh (huyện Thanh Ba).
Các đại biểu tham quan mô hình sử dụng phân bón chuyên dùng và cây che bóng cho chè tại xã Vân Lĩnh (huyện Thanh Ba).

Năm 2015, được sự chỉ đạo của Sở Nông nghiệp và PTNT và sự hỗ trợ phân bón của Công ty cổ phần Phân lân nung chảy Văn Điển, Trung tâm Khuyến nông đã triển khai mô hình “Bón phân chuyên dùng và cây che bóng cho chè kinh doanh” tại 2 huyện Thanh Ba và Thanh Sơn. Tham gia mô hình có 3 hộ dân ở xã Võ Miếu (huyện Thanh Sơn) với diện tích 2ha trồng giống chè PH1, LDP1 và 4 hộ dân ở xã Vân Lĩnh (Thanh Ba) với quy mô 3ha sử dụng giống chè PH11, LDP1, nương chè có cây che bóng là xoan.

Sau một thời gian, chè sinh trưởng và phát triển khỏe mạnh, búp chè lên đều, chất lượng búp tốt, năng suất tăng. Kết quả, mô hình sử dụng phân bón chuyên dùng và cây che bóng trên chè cho lãi hơn 31 triệu đồng/ha, cao hơn so với ngoài mô hình hơn 13 triệu đồng/ha. Mô hình sử dụng phân bón chuyên dùng và không trồng cây che bóng cho lãi hơn 18 triệu đồng/ha, cao hơn ngoài mô hình hơn 8 triệu đồng/ha. Sử dụng phân bón chuyên dùng và cây che bóng cho chè còn giúp cải tạo đất, hạn chế rửa trôi, bốc hơi phân bón, cân bằng độ ẩm, sâu bệnh ít hơn tạo môi trường thuận lợi cho cây chè phát triển.

Trịnh Hà
Nguồn: Báo Phú Thọ điện tử

THĂM DÒ Ý KIẾN

Theo bạn : Bố trí giao diện website đã hợp lý chưa?

Kết quả bầu chọn