Chủ Nhật, 14/7/2024
Chi cục BVTV Phú Thọ tổ chức Hội nghị tổng kết công tác BVTV năm 2016, phương hướng nhiệm vụ năm 2017
Gửi bài In bài
Đồng chí Trần Tú Anh - Phó bí thư Đảng ủy - Phó giám đốc Sở trao thưởng cho các tập thể của Chi cục có thành tích xuất sắc năm 2016

Ngày 16/01/2017, Chi cục Bảo vệ thực vật Phú Thọ đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác BVTV năm 2016, triển khai nhiệm vụ năm 2017; Hội nghị công chức, viên chức năm 2017 với sự tham dự của toàn thể cán bộ, công chức, viên chức và người lao động của Chi cục BVTV. Về dự và chỉ đạo hội nghị có đồng chí Trần Tú Anh – Phó bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và PTNT, đại diện lãnh đạo một số Phòng, đơn vị trong Khối.

Trong năm 2016, công tác điều tra DTDB sâu bệnh được thực hiện đúng quy chuẩn, ra thông báo kịp thời, chính xác diễn biến và quy mô, mức độ gây hại của các đối tượng sâu bệnh. Chỉ đạo và hướng dẫn phòng trừ kịp thời và hiệu quả; hầu hết diện tích nhiễm tới ngưỡng đều được phòng trừ.


Cán bộ Chi cục BVTV thực hiện nhiệm vụ điều tra dự tính dự báo trên cây lúa

Tổng kết mô hình IPM trên rau tại huyện Tam Nông cho hiệu quả cao
Ứng dụng tiến bộ kỹ thuật, diện tích gieo cấy SRI, quản lý dịch hại tổng hợp IPM được tăng cường và mở rộng. Công tác thông tin tuyên truyền, tập huấn, đào tạo huấn luyện được chú trọng. Làm tốt công tác thanh tra. Công tác kiểm dịch thực vật nội địa đảm bảo, không có đối tượng KDTV Việt Nam xâm hại. Chi cục đã hoàn thành và hoàn thành vượt mức 100% chỉ tiêu kế hoạch, nhiệm vụ do Sở Nông nghiệp và PTNT và cấp trên giao (19 chỉ tiêu chính), cụ thể: Có 06 chỉ tiêu hoàn thành 100% KH; có 13 chỉ tiêu hoàn thành vượt mức KH, đặc biệt là chỉ tiêu về tỷ lệ thiệt hại do sâu bệnh trên lúa (0,19% so với KH là 1%).

Đồng chí Trần Tú Anh - Phó bí thư Đảng ủy phát biểu chỉ đạo tại hội nghị

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Trần Tú Anh – Phó bí thư Đảng ủy – Phó giám đốc Sở đã biểu dương những kết quả mà Chi cục đạt được, đồng thời chỉ ra phương hướng, nhiệm vụ trong năm 2017, trong đó nhấn mạnh một số nhiệm vụ: Cần làm tốt hơn nữa công tác vận động, giáo dục tư tưởng chính trị; tiếp tục kiện toàn tổ chức cho các phòng, trạm. Công tác DTDB chính xác, kịp thời, đảm bảo tỷ lệ thiệt hại do sâu bệnh gây ra đối với cây lúa dưới 1%. Đẩy mạnh ứng dụng tiến bộ kỹ thuật, nâng cao chất lượng diện tích lúa áp dụng SRI, mở rộng diện tích ứng dụng quản lý dịch hại tổng hợp IPM, diện tích sản xuất an toàn. Đề xuất giải pháp quản lý tốt việc kinh doanh, sử dụng thuốc BVTV trên địa bàn trong điều kiện quy định hạn chế về số lần thanh kiểm tra đối với doanh nghiệp; đề xuất với Cục BVTV, Bộ Nông nghiệp và PTNT trong việc sử dụng Danh mục thuốc BVTV hiệu quả.

Cũng tại Hội nghị, đồng chí Phó Giám đốc Sở Trần Tú Anh cũng đã trao thưởng cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ được giao trong năm./.

THĂM DÒ Ý KIẾN

Theo bạn : Bố trí giao diện website đã hợp lý chưa?

Kết quả bầu chọn