Thứ Sáu, 3/12/2021
Lâm Thao chủ động phòng trừ bệnh đạo ôn hại lúa vụ chiêm xuân 2016 - 2017
Gửi bài In bài

Vụ chiêm xuân 2016 - 2017, huyện Lâm Thao đã gieo cấy được 3.314,8 ha, đạt 99,8% kế hoạch. Trong đó trà xuân trung chiếm gần 50%, trà xuân muộn chiếm trên 50%; các giống chủ yếu: JO2, Nếp, Xi23, N.ưu 7,... Hiện nay, các trà lúa đang trong giai đoạn đẻ nhánh rộ đến cuối đẻ, sinh trưởng và phát triển tốt.

Tuy nhiên, thời gian vừa qua trời âm u, có mưa nhỏ, ẩm độ không khí cao trên 80%, nhiệt độ không khí từ 18 – 26 độ C, rất thích hợp cho bệnh đạo ôn phát sinh phát triển và gây hại. Kết quả điều tra của trạm BVTV Lâm Thao cho thấy, nguồn bệnh đạo ôn đã xuất hiện và gây hại trên một số giống lúa nhiễm như: Nếp, Xi23, …, tại một số xã như Tiên Kiên, Sơn Dương, Sơn Vy,…. tỷ lệ lá hại trung bình 0,8 - 1,4%, cao 2%, cấp bệnh chủ yếu là cấp 1. Riêng tại khu cánh đồng Trên của xã Sơn Vy, Trạm đã phát hiện bệnh gây hại với tỷ lệ cục bộ 4 - 5%, có nhiều vết bệnh mới, diện tích 0,2 ha. Đây là loại bệnh nguy hiểm, có tốc độ lây lan nhanh, có khả năng ảnh hưởng lớn đến sinh trưởng phát triển và năng suất lúa. Trong giai đoạn lúa đẻ nhánh như hiện nay bệnh thường gây hại trên lá. Nếu không phòng trừ kịp thời, bệnh có thể gây cháy trên lá. Giai đoạn lúa trỗ, bệnh sẽ phát triển và gây hại làm cổ bông bị héo, bông lúa bạc trắng và lép lửng.

Để hạn chế bệnh lây lan gây hại trên diện rộng, trạm BVTV huyện đã hướng dẫn cho tổ khuyến nông và bà con nông dân xã Sơn Vy tổ chức phun phòng trừ ngay diện tích 0,2 ha bị nhiễm đạo ôn lá bằng các loại thuốc đặc hiệu đăng ký trừ đạo ôn trong danh mục thuốc BVTV tại Việt Nam,  Ví dụ: Thuốc Katana 20 SC, Fu - army 30 WP, Sieubem 777 WP, Funhat 40 WP,.. Sau phòng trừ trạm BVTV và tổ khuyến nông xã kiểm tra lại bệnh đã dừng, cây lúa sinh trưởng phát triển tốt.

Trong thời gian tới, thời tiết tiếp ẩm và có nắng ấm xen kẽ, bệnh vẫn tiếp tục phát sinh và gây hại. Bà con cần tăng cường thăm đồng để phát hiện, xử lý kịp thời, nhất là những khu, cánh đồng đã phát hiện thấy nguồn bệnh đạo ôn./.

Đặng Thị Thu Hiền

Trạm BVTV Lâm Thao

THĂM DÒ Ý KIẾN

Theo bạn : Bố trí giao diện website đã hợp lý chưa?

Kết quả bầu chọn