Thứ Sáu, 30/9/2022
Cục Bảo vệ thực vật kiểm tra tình hình sâu bệnh hại lúa vụ chiêm xuân 2016 - 2017, tại tỉnh Phú Thọ
Gửi bài In bài
Kiểm tra tình hình sinh trưởng, sâu bệnh tại xã Phương Xá (Cẩm Khê)

Ngày 16/3/2017, Đoàn công tác của Cục Bảo vệ thực vật gồm Trưởng phòng BVTV, Giám đốc Trung tâm Bảo vệ thực vật phía Bắc và các chuyên viên đã đi kiểm tra tình hình sâu bệnh hại trên lúa chiêm xuân tại các huyện Cẩm Khê, Tam Nông, Lâm Thao và thành phố Việt Trì tỉnh Phú Thọ. Cùng đi có Lãnh đạo và cán bộ kỹ thuật Chi cục BVTV Phú Thọ.
Kết quả kiểm tra ngoài đồng ruộng, đoàn đánh giá, hiện nay trà lúa xuân trung đang trong giai đoạn đẻ nhánh rộ đến đứng cái, một số diện tích đang trong giai đoạn làm đòng; trà lúa xuân muộn đang trong giai đoạn đẻ nhánh rộ. Nhìn chung, cây lúa sinh trưởng phát triển khá tốt và đồng đều. Về dịch hại: Trên trà lúa xuân trung, chuột gây hại nhẹ đến trung bình, bệnh đạo ôn hại lá gây hại rải rác trên một số giống nhiễm (nếp, Nhị ưu số 7, Xi23, X21,...), ngoài ra các đối  tượng khác như Rầy các loại,  bọ trĩ, sâu cuốn lá, sâu đục thân, khô vằn ... xuất hiện rải rác.
Trao đổi với Lãnh đạo và cán bộ kỹ thuật Chi cục BVTV và các phòng, trạm của huyện, ông Trần Quyết Tâm – Giám đốc Trung tâm BVTV phía Bắc nhấn mạnh: Tại thời điểm kiểm tra, cây lúa đang an toàn dịch hại. Tuy nhiên, thời tiết đang ấm dần, ẩm độ không khí cao thuận lợi cho nhiều loại dịch hại phát sinh, phát triển và gây hại mạnh, cần điều tra chính xác tình hình dịch hại và dự báo sớm tình hình để chủ động xử lý; trước mắt cần tập trung tuyên truyền, hướng dẫn kỹ thuật và tổ chức diệt chuột tập trung Đợt 2 đảm bảo hiệu quả. Mặt khác, cần hết sức chú ý theo dõi chặt chẽ bệnh đạo ôn, đồng thời chỉ đạo, hướng dẫn phòng trừ ngay nhất là đối với những ruộng đã xuất hiện chòm ổ, trên giống nhiễm, ruộng xuất hiện vết bệnh mới. Đối với cây lâm nghiệp, kiểm tra và kiểm soát ngay đối với Châu chấu tre lưng vàng khi mới nở, không để chúng di chuyển gây hại trên diện rộng./.

TRƯỜNG GIANG 

THĂM DÒ Ý KIẾN

Theo bạn : Bố trí giao diện website đã hợp lý chưa?

Kết quả bầu chọn