Thứ Sáu, 12/8/2022
Hạ Hòa tổ chức diệt chuột tập trung bảo vệ sản xuất vụ chiêm xuân 2017
Gửi bài In bài
Tổ KNCS xã Động Lâm phối trộn mồi bả từ thuốc diệt chuột Ranpart 2% D

Thực hiện sự chỉ đạo của Sở Nông nghiệp và PTNT, UBND huyện Hạ Hoà đã sớm ban hành kế hoạch số 1859/KH - UBND, ngày 27/12/2016 về việc tổ chức diệt chuột tập trung năm 2017. Trong đó, vụ đông xuân chia làm 2 đợt: Đợt 1 từ ngày 10/01/2017 đến ngày 30/01/2017, diệt chuột bằng các biện pháp thủ công; Đợt 2 từ ngày 25/02/2017 đến ngày 25/3/2017, diệt chuột đồng loạt bằng mồi bả.
Để kế hoạch diệt chuột tập trung đợt 2 đạt hiệu quả cao, UBND huyện đã trích ngân sách mua 284 kg thuốc chuột Ranpart 2%D hỗ trợ cho 33 xã, thị trấn để tiến hành diệt chuột tập trung đồng loạt trên toàn huyện.
Dưới sự phát động của UBND huyện, các cấp, các ngành, các đoàn thể nhân dân từ huyện đến xã và toàn thể nhân dân đã tích cực vào cuộc với phương châm “nhà nhà diệt chuột, người người diệt chuột”. Cùng với sự hỗ trợ, chỉ đạo của huyện, các xã, thị trấn đã thực hiện trích kinh phí chỉ đạo phối trộn mồi bả, cấp phát cho người dân trong xã và đồng loạt đi rải mồi trên các cánh đồng, đặc biệt những nơi có nguy cơ bị chuột phá hại nhiều.

Với địa hình nhiều đồi núi đan xen với đồng ruộng, diện tích gieo trồng lớn, việc tổ chức các đợt diệt chuột tập trung có ý nghĩa rất lớn, sẽ làm giảm thiểu đáng kể thiệt hại do chuột gây ra, góp phần bảo vệ mùa màng./.

Th.s Cao Văn Tài

Trạm BVTV huyện Hạ Hòa

THĂM DÒ Ý KIẾN

Theo bạn : Bố trí giao diện website đã hợp lý chưa?

Kết quả bầu chọn