Thứ Sáu, 3/12/2021
Hợp tác xã rau, củ, quả sạch Mạnh Liên được chứng nhận đạt tiêu chuẩn VietGAP
Gửi bài In bài
HTX Rau, củ, quả sạch Mạnh Liên được chứng nhận VietGAP

Ngày 13 tháng 3 năm 2017, Chi cục Bảo vệ thực vật cùng đại diện một số đơn vị chuyên môn của Sở Nông nghiệp và PTNT Phú Thọ, UBND huyện Tam Nông có buổi làm việc, ký biên bản ghi nhớ với UBND xã Hương Nộn và chủ hộ về triển khai thực hiện xây dựng mô hình nhà màng sản xuất rau, củ, quả an toàn tại xã Hương Nộn, huyện Tam Nông. Năm 2018, các đơn vị liên quan tiếp tục hướng dẫn và hỗ trợ các tổ chức, cá nhân trong phát triển chuỗi sản xuất nông nghiệp an toàn tại xã Hương Nộn. Trên cơ sở kết quả sản xuất rau an toàn của xã đã đạt được và đề nghị của hợp tác xã sản xuất rau, củ, quả Mạnh Liên, Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật đã hỗ trợ và hướng dẫn hợp tác xã sản xuất rau, củ, quả theo tiêu chuẩn VietGAP.

Hiện nay, HTX đã được đánh giá, chứng nhận VietGAP theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN 11892-12017 và được các tổ chức đủ điều kiện đánh giá độc lập. Để trang bị kiến thức cho hợp tác xã và triển khai các bước theo quy định, chi cục đã phối hợp với Trung tâm chất lượng nông lâm thủy sản vùng I (Thuốc Cục quản lý chất lượng nông lâm sản và thủy sản) triển khai 04 cuộc tập huấn với các nội dung: Tiêu chuẩn, quy định, kỹ năng đánh giá VietGAP; Hướng dẫn ban hành các quy định về an toàn sản xuất, ghi chép và lưu trữ hồ sơ, quản lý sản phẩm và truy xuất nguồn gốc, điều kiện làm việc và vệ sinh cá nhân...; Hướng dẫn thực địa đánh giá vùng trồng, các mối nguy hại (hóa chất, vi sinh vật, phân bón, nguồn nước, thuốc bảo vệ thực vật.....), đồng thời lấy các mẫu đất, nước để phân tích điều kiện sản xuất an toàn cũng như mẫu sản phẩm trong quá trình sản xuất; Hướng dẫn nhận biết và phòng trừ một số đối tượng sâu bệnh chính....giúp cây sinh trưởng phát triển tốt, cho sản phẩm phù hợp.

Sau thời gian 04 tháng triển khai, hợp tác xã đã thực hiện đảm bảo các yêu cầu, các mẫu phân tích đều đạt tiêu chuẩn và được Trung tâm chất lượng nông lâm thủy sản vùng I cấp Giấy chứng nhận cơ sở đạt tiêu chuẩn VietGAP (mã số VietGAP-NAF11-25-001). Với quy mô 02 ha đất sản xuất của hợp tác xã (trong đó có 03 nhà màng diện tích 7000 m2), với 2-3 vụ với các cây trồng chính như dưa chuột, dưa lê, dưa lưới, măng tây,... sẽ cung ứng cho thị trường trên 150 tấn rau, củ, quả sạch.

Ông Nguyễn Hoàng Mạnh - Giám đốc HTX rất phấn khởi đón nhận giấy chứng nhận và hứa sẽ duy trì các điều kiện, đồng thời tích cực sản xuất ra nhiều sản phẩm sạch, đảm bảo vệ sinh ATTP phục vụ cho nhân dân trên địa bàn tỉnh. Đây cũng là mô hình sản xuất có hiệu quả kinh tế cao, cần được nhân rộng trong thời gian tới./.

                                                                         

 K.S Bùi Thị Việt Oanh

Chi cục Trồng trọt và BVTV

THĂM DÒ Ý KIẾN

Theo bạn : Bố trí giao diện website đã hợp lý chưa?

Kết quả bầu chọn