Thứ Bảy, 27/11/2021
Lâm Thao chủ động phòng trừ bệnh đạo ôn hại lúa xuân 2019
Gửi bài In bài

Vụ xuân 2019, toàn huyện Lâm Thao đã gieo cấy được 3250 ha lúa đạt 99,8% kế hoạch. Trong đó trà xuân trung chiếm 77%, trà xuân muộn chiếm trên 23%; các giống chủ yếu: JO2, Nếp, HT1, TU8, KD18,.... Hiện nay các trà lúa đang trong giai đoạn cuối đẻ nhánh đến đứng cái, làm đòng; đây là giai đoạn cây lúa rất mẫn cảm với các đối tượng sâu, bệnh hại.

Thời gian vừa qua trời âm u, có mưa nhỏ, ẩm độ không khí cao trên 80%, nhiệt độ trung bình từ 19 – 260C, rất thích hợp cho bệnh đạo ôn phát sinh, phát triển và gây hại. Đây là loại bệnh nguy hiểm, có tốc độ lây lan nhanh, có khả năng ảnh hưởng lớn đến sinh trưởng phát triển và năng suất lúa. Triệu trứng bệnh hại đầu tiên trên lá giống vệt dầu nhỏ màu xanh, dần dần phát triển thành hình thoi, rìa màu nâu đỏ, giữa bạc trắng, các vết bệnh này có thể liên kết với nhau thành mảng lớn hình thù không rõ rệt; bệnh hại nặng gây hại toàn bộ diện tích lá lúa, nếu không phòng trừ kịp thời có thể gây cháy đạo ôn lá. Đặc biệt, giai đoạn lúa trỗ, trên những ruộng bị đạo ôn lá bệnh có nguy cơ gây hại trên cổ bông, cổ gié làm bông lúa, gié lúa bị héo, bạc trắng gây thiệt hại rất lớn vê năng suất và sản lượng.

Trước diễn biến của thời tiết như vậy và để chủ động phòng trừ bệnh đạo ôn trên địa bàn huyện, Trạm Trồng trọt và Bảo vệ thực vật Lâm Thao đã tăng cường công tác điều tra, phát hiện sớm các ổ bệnh hại để chủ động phòng trừ kịp thời. Hiện tại, nguồn bệnh đạo ôn đã xuất hiện và gây hại trên một số giống lúa nhiễm như: Nếp, JO2, TBR 225…, tại một số xã như Vĩnh Lại, Bản Nguyên, Sơn Vy, Hợp Hải…. Tỷ lệ lá hại trung bình 0,2 - 1,5%, cao 2 – 3,7%. Riêng tại khu 15, 16 của xã Vĩnh Lại, đã phát hiện bệnh gây hại với tỷ lệ cục bộ 10 -12%, có nhiều vết bệnh mới, diện tích 1,5 ha. Để hạn chế bệnh lây lan gây hại trên diện rộng, trạm Trồng trọt và BVTV chủ động tham mưu cho UBND huyện ra công văn chỉ đạo chủ động phòng trừ bệnh đạo ôn hại lúa vụ xuân 2019, đồng thời ra thông báo tình hình sâu bệnh 7 ngày một lần và chỉ đạo phòng trừ kịp thời các ổ bệnh gây hại bằng các loại thuốc đặc hiệu có trong danh mục BVTV tại Việt Nam, Ví dụ: Thuốc Katana 20 SC, Fu - army 30 WP, Sieubem 777 WP, Funhat 40 WP,..

Trong thời gian tới, đề nghị các xã, thị trấn chỉ đạo tổ khuyến nông cơ sở, tích cực điều tra phát hiện bệnh đạo ôn để kịp thời chỉ đạo phòng trừ, nhất là những xã đã phát hiện thấy nguồn bệnh đạo ôn./.

Đặng Thị Thu Hiền

Trạm BVTV Lâm Thao

THĂM DÒ Ý KIẾN

Theo bạn : Bố trí giao diện website đã hợp lý chưa?

Kết quả bầu chọn