Thứ Sáu, 3/12/2021
Công tác phối hợp kiểm tra, đôn đốc chỉ đạo sản xuất và triển khai thực hiện các kế hoạch phát triển nông nghiệp tại Tam Nông, Thanh Thủy
Gửi bài In bài
Đoàn Công tác kiểm tra, chỉ đạo chăm sóc cây bưởi tại trang trại Đặng Trung Kiên, xã Đồng Trung, quy mô 2.000 cây bưởi áp dụng GAP

Thực hiện nhiệm vụ Giám đốc Sở Nông nghiệp và PTNT giao tại Quyết định số 198/QĐ-SNN ngày 25/2/2020 về thành lập 06 Tổ công tác kiểm tra, chỉ đạo sản xuất và triển khai thực hiện các kế hoạch nông nghiệp năm 2020, vừa qua, Tổ công tác số 5 đã làm việc với huyện Tam Nông và Thanh Thủy để phối hợp triển khai nhiệm vụ chỉ đạo sản xuất nông nghiệp trên địa bàn.

Hiện tại, tiến độ gieo cấy lúa của hai huyện đều đạt và vượt kế hoạch, diện tích lúa chất lượng đạt cao (Tam Nông đạt 1.927 ha, chiếm 74%; Thanh Thủy đạt 2.107 ha, chiếm 85%), cây lúa đang trong giai đoạn đẻ nhánh rộ đến cuối đẻ nhánh, sinh trưởng phát triển tốt. Diện tích cây ngô, rau màu, lạc cơ bản đạt kế hoạch. Trong chăn nuôi, tại hai huyện không phát sinh các dịch bệnh trên đàn gia súc, gia cầm. Huyện đã dự kiến được các điểm xây dựng Lò giết mổ tập trung. Huyện Thanh Thủy đã tiến hành tổng vệ sinh khử trùng, tiêu độc môi trường chăn nuôi đợt 1, đang tiến hành rà soát, thống kê tổng đàn gia súc, gia cầm để chuẩn bị tiêm phòng đợt 1.

Về thực hiện chính sách hỗ trợ phát triển nông nghiệp theo Nghị quyết 05: Các huyện đang tiến hành rà soát các diện tích trồng mới bưởi, diện tích bưởi kinh doanh áp dụng theo tiêu chuẩn GAP để được hưởng hỗ trợ. Huyện Thanh Thủy đang xây dựng 2 dự án hợp tác, liên kết sản xuất và tiêu thụ sản phẩm đề nghị tỉnh hỗ trợ năm 2020 (dự án hợp tác nuôi ong mật của HTX chăn nuôi ong mật Thanh Thủy; dự án chăn nuôi thỏ thương phẩm của công ty TNHH Xuân Sơn).

Thời gian tiếp theo, Đoàn công tác thống nhất với 2 huyện trước mắt tập trung chăm sóc, phòng trừ sâu bệnh tốt đối với cây lúa, sâu keo gây hại cây ngô, áp dụng các biện pháp nhằm tăng tỷ lệ đậu quả đối với diện tích bưởi kinh doanh. Khẩn trương rà soát lại diện tích và tiến hành trồng mới bưởi, hoàn thiện hồ sơ diện tích bưởi kinh doanh áp dụng tiêu chuẩn GAP, đồng thời hướng dẫn các Doanh nghiệp, HTX, Tổ hợp tác, trang trại thực hiện để được hưởng hỗ trợ theo chính sách; sớm hoàn thiện đề xuất các dự án liên kết tiêu thụ sẩn phẩm để trình tỉnh xem xét phê duyệt./.

Phó chi cục trưởng – Nguyễn Trường Giang

THĂM DÒ Ý KIẾN

Theo bạn : Bố trí giao diện website đã hợp lý chưa?

Kết quả bầu chọn