Thứ Bảy, 16/10/2021
Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2020, triển khai nhiệm vụ năm 2021
Gửi bài In bài

Ngày 27/01/2021, Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2020, triển khai nhiệm vụ năm 2021. Dự và chỉ đạo hội nghị có đồng chí Nguyễn Minh Tuấn - Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng bộ, Giám đốc Sở; đồng chí Trần Tú Anh - Phó Bí thư Đảng bộ, Phó Giám đốc Sở. Tham dự hội nghị có đại diện lãnh đạo một số phòng, đơn vị thuộc sở và toàn thể cán bộ chi cục.

Năm 2020, chi cục đã chủ động tham mưu với Sở Nông nghiệp và PTNT, UBND các cấp công tác chỉ đạo và triển khai sản xuất, hướng dẫn chăm sóc và phòng trừ sâu bệnh có hiệu quả nên các chỉ tiêu kế hoạch chủ yếu của năm đã hoàn thành theo kế hoạch đề ra. Một số kết quả quan trọng như công tác tuyên truyền được chú trọng, thực hiện đồng bộ; Diện tích gieo cấy lúa chất lượng mở rộng đạt gần 29 nghìn ha, chiếm 47% diện tích gieo cấy; diện tích áp dụng SRI toàn phần đạt 3.692/3.000 ha; Diện tích trồng mới bưởi đạt 686 ha/640 ha KH, hỗ trợ cây bưởi theo NQ05 vượt kế hoạch; Diện tích ứng dụng quản lý dịch hại tổng hợp IPM tiếp tục được mở rộng, cây lúa đạt 76%, cây rau đạt 62,3% , cây chè đạt 70,7 %, cây bưởi đạt 71,4 %. Sâu bệnh được kiểm soát và phòng trừ kịp thời đảm bảo an toàn cho sản xuất. Tỷ lệ thiệt hại sâu bệnh gây hại trên lúa là 0,046% (chỉ tiêu là thấp hơn 1%). Công tác quản lý Nhà nước về kinh doanh buôn bán giống, phân bón, thuốc BVTV được bảo đảm; triển khai có hiệu quả các mô hình ứng dụng tiến bộ KHKT vào sản xuất, điển hình là mô hình IPM trên cây lúa gắn với tổ dịch vụ BVTV; mô hình liên kết sản xuất rau an toàn gắn với chứng nhận VietGAP, mô hình bể thu gom bao gói thuốc BVTV sau sử dụng,..


Ảnh: Đồng chí Giám đốc sở Nguyễn Minh Tuấn phát biểu chỉ đạo tại hội nghị
Phát biểu chỉ đạo hội nghị, đồng chí Nguyễn Minh Tuấn ghi nhận những kết quả đạt được và những đóng góp của chi cục đối với ngành, nhất là trong điều kiện sản xuất trồng trọt bị ảnh hưởng bởi nhiều yếu tố bất thuận, đặc biệt là điều kiện thời tiết cực đoan và dịch bệnh Covid-19. Đồng thời cũng chỉ ra những mặt còn tồn tại, hạn chế của đơn vị cần khắc phục, về phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm của chi cục trong năm 2021 đồng chí Nguyễn Minh Tuấn nhấn mạnh: Chi cục cần chủ động hơn trong công tác tham mưu chỉ đạo sản xuất, trước mắt tham mưu sở báo cáo kết quả 05 năm thực hiện Nghị quyết số 08-NQ/TU của BTV Tỉnh ủy về công tác dồn đổi, tích tụ tập trung đất đai phát triển sản xuất nông nghiệp trên địa bàn tỉnh đến năm 2020; kế hoạch sản xuất trồng trọt giai đoạn 2021- 2025; phương án, kế hoạch sử dụng đất các Công ty lâm nghiệp thuộc Tổng công ty Giấy Việt Nam sau khi bàn giao cho tỉnh; kế hoạch ứng dụng quản lý dịch hại tổng hợp (IPM) trên cây trồng chủ lực giai đoạn 2021-2025; Kế hoạch phát triển nông nghiệp hữu cơ, nông nghiệp tuần hoàn,... Nghiên cứu đề xuất các chương trình, dự án để tăng thêm nguồn lực thực hiện các nhiệm vụ. Cần có giải pháp chỉ đạo, phối hợp với các huyện trong việc tổ chức triển khai sản xuất và thực hiện hướng dẫn cơ câu giống và thời vụ của sở. Có kế hoạch dài hạn, rõ ràng hơn đối với phát triển từng loại cây trồng cụ thể, phát huy tính đa dạng sản phẩm nhưng phải làm nổi bật sản phẩm có lợi thế, đặc trưng của tỉnh. Cơ cấu lại sản xuất, giảm chi phí, tăng hiệu quả bằng hình thức tổ chức sản xuất, tăng cường liên kết, liên danh. Sản phẩm cung ứng ra thị trường cần đáp ứng các tiêu chuẩn an toàn, có hình ảnh, nhãn mác, thương hiệu.

Ảnh: Năm 2020 chi cục có 5 cán bộ đạt danh hiệu Chiến sỹ thi đua cấp cơ sở


Tại hội nghị, các đồng chí Lãnh đạo Sở đã tặng Giấy khen cho 23 cán bộ đã hoàn tốt nhiệm vụ và 5 cán bộ đạt danh hiệu Chiến sỹ thi đua cấp cơ sở năm 2020. Đơn vị có 2 đồng chí được Công đoàn cơ sở Sở Nông nghiệp và PTNT tặng Giấy khen; 1 đồng chí được Công đoàn Viên chức tỉnh tặng Giấy khen./.
                   
                                                                                                                         Nguyễn Trường Giang

 

THĂM DÒ Ý KIẾN

Theo bạn : Bố trí giao diện website đã hợp lý chưa?

Kết quả bầu chọn