Thứ Sáu, 28/1/2022
Đoan Hùng tập trung chỉ đạo sản xuất vụ xuân năm 2021
Gửi bài In bài
Đồng chí Phó chủ tịch UBND huyện Đoan Hùng kiểm tra sản xuất nông nghiệp tại xã Phú Lâm

Theo kế hoạch vụ xuân năm 2021, Huyện Đoan Hùng gieo cấy 3510 ha với cơ cấu xuân muộn Trà 1 khoảng 46% diện tích, trà 2 khoảng 54% diện tích. Diện tích lúa lai vẫn chiếm ưu thế (khoảng 2.000 ha) với các giống chủ yếu như Nhị ưu 838, nhị ưu số 7,... còn lại các giống chất lượng cao như JO2, HT1, thiên ưu 8, TBR225 … diện tích khoảng 900 ha. Diện tích áp dụng quy trình thâm canh lúa cải tiến SRI là 1100 ha.

Ngay từ đầu vụ UBND huyện đã ban hành Kế hoạch sản xuất số 1217/KH-UBND ngày 27/11/2020 và giao chỉ tiêu cụ thể cho cơ sở; Phương án số: 1287/PA-UBND ngày 16/12/2020, Phương án phòng chống sinh vật gây hại vụ xuân 2021; Công văn số: 06/UBND-NN&PTNT, ngày 05/1/2021 về tăng cường chỉ đạo sản xuất vụ Xuân năm 2021. Đồng thời UBND huyện chỉ đạo BCĐ sản xuất và các cơ quan chuyên môn tuyên truyền, chỉ đạo, hướng dẫn, thường xuyên nắm bắt cơ sở thực hiện nhiệm vụ kép vừa sản xuất theo đúng khung lịch thời vụ vừa đảm bảo phòng chống dịch bệnh Covid trên người.

Tranh thủ thời tiết thuận lợi kết hợp các đợt xả nước, các cơ sở và bà con nông dân tích cực tiến hành làm đất, bón phân cân đối NPK đặc biệt chú trọng bón phân hữu cơ, tập trung gieo cấy trong điều kiện thời tiết thuận lợi. Tính đến ngày 08/02 toàn huyện gieo cấy được 2745 ha, các diện tích sau cấy được duy trì đủ nước, một số diện tích lúa cấy đã bén rễ hồi xanh trong điều kiện thời tiết thuận lợi cần bón phân thúc đẻ nhánh để cây lúa đẻ nhánh sớm, tập trung, tăng số dảnh. Công tác BVTV được chú ý ngay từ đầu vụ, trước mắt lưu ý đến ốc bươu vàng, chuột, bệnh sinh lý,...với quyết tâm đem lại một mùa vụ bội thu.

Đỗ Chí Thành

Trưởng trạm Trồng trọt và BVTV Đoan Hùng

THĂM DÒ Ý KIẾN

Theo bạn : Bố trí giao diện website đã hợp lý chưa?

Kết quả bầu chọn