Thứ Tư, 8/12/2021
Xuân Lũng: Hỗ trợ nông dân áp dụng tiến bộ kỹ thuật vào sản xuất thông qua hình thức dịch vụ
Gửi bài In bài
Đ/c Bùi Hoài Giang - PCT UBND huyện Lâm Thao kiểm tra tình hình gieo cấy theo hình thức dịch vụ tại xã Xuân Lũng

Vụ xuân 2021, Xuân Lũng xây dựng kế hoạch gieo cấy là 226 ha lúa, hiện tại đã gieo cấy được khoảng 200 ha, cây lúa sinh trưởng, phát triển tốt đang trong giai đoạn đẻ nhánh. Để thực hiện đạt hiệu quả kế hoạch sản xuất nông nghiệp của xã, Đảng ủy, UBND xã đã tổ chức họp dân, tuyên truyền để đưa các tiến bộ kỹ thuật mới vào sản xuất, giúp giảm chi phí cho bà con đặc biệt trong bối cảnh thiếu nhân lực như hiện nay. UBND xã đã đứng ra là đầu mối ký kết với các doanh nghiệp/cơ sở máy cấy, dịch vụ BVTV cho bà con nông dân khu 4, khu 6 và khu 8 với tổng diện tích thực hiện là 30ha.

Theo thỏa thuận dịch vụ: Chi phí làm mạ và cấy là 250 nghìn đồng/sào (không kể giống), trong khi đó trước đây thuê cấy thủ công ít nhất mất 300 nghìn đồng/sào. Đối với dịch vụ BVTV (công ty TNHH Trác Ngọc) bằng thiết bị bay không người lái: Chi phí phòng trừ sâu bệnh cho vụ xuân là 120.000 đ/sào, vụ mùa 180.000 đ/sào (bao gồm cả việc điều tra, thuốc và công phun khi có sâu bệnh phát sinh), bên cạnh đó công ty còn ký cam kết bảo đảm năng suất cho bà con nếu thiệt hại do sâu bệnh gây ra.

Với phương thức và cách làm trên bà con nông dân tại các khu rất hài lòng và hy vọng mô hình này sẽ là nền tảng để các khu nhân rộng trong các vụ tiếp theo.

Đặng Thị Thu Hiền

Trưởng Trạm TT&BVTV Lâm Thao

THĂM DÒ Ý KIẾN

Theo bạn : Bố trí giao diện website đã hợp lý chưa?

Kết quả bầu chọn