Thứ Tư, 10/8/2022
Tân Sơn tập trung sản xuất vụ mùa năm 2021
Gửi bài In bài
Nông dân xã Thu Ngạc tập trung gieo cấy lúa theo SRI

Theo kế hoạch, vụ mùa 2021 toàn huyện Tân Sơn gieo cấy 2.360 ha lúa, trong đó cơ cấu lúa lai khoảng 1.050 ha (chiếm 44,5%), lúa chất lượng cao 1.000 ha (chiếm 42 %). Diện tích áp dụng kỹ thuật thâm canh lúa cải tiến SRI 900 ha, phấn đấu đưa diện tích áp dụng SRI toàn phần trên 150 ha. Đến nay, toàn bộ lượng thóc giống đã được bà con gieo, 100% đất phục vụ sản xuất vụ mùa đã được cày bừa và một phần diện tích đã bắt đầu cấy.

Để đảm bảo gieo cấy theo kế hoạch đề ra, UBND huyện đã giao chỉ tiêu gieo cấy tới các xã trên địa bàn, đồng thời chỉ đạo đồng bộ các giải pháp:

Tuyên truyền, khuyến cáo bà con thực hiện thời vụ gieo cấy đúng theo Hướng dẫn bố trí cơ cấu giống và thời vụ một số cây trồng vụ mùa, vụ đông năm 2021 của Sở Nông nghiệp và PTNT, trong đó trà mùa sớm gieo cấy 300 ha trên chân đất vàn và vàn cao để sau khi thu hoạch lúa trồng cây vụ đông ưa ấm, tập trung tại các xã vùng hạ huyện. Gieo mạ từ 10 - 15/6/2021; cấy từ 20 - 25/6/2021; trà mùa trung gieo cấy 2.060 ha, gieo mạ từ 15 - 25/6/2021; cấy từ 25/6 - 05/7/2021.

Về cơ cấu giống: Sử dụng các giống lúa lai trên chân ruộng dộc, đất chua; sử dụng các giống lúa chất lượng cao trên chân đất thuận lợi về nước, độ phì tốt.

Về các biện pháp kỹ thuật khác: Tiếp tục nhân rộng phương pháp cấy lúa theo “hiệu ứng hàng biên”, duy trì và mở rộng diện tích áp dụng SRI toàn phần. Đẩy mạnh đầu tư thâm canh, tăng cường bón lót bằng phân chuồng hoai mục, vôi bột; bón phân thúc sớm, bón đủ lượng và cân đối NPK; Tăng cường chỉ đạo gieo cấy đồng loạt; khuyến khích liên kết sản xuất lúa chất lượng cao, áp dụng đồng bộ các tiến bộ mới; Thường xuyên thăm đồng, chăm sóc và phòng trừ sâu bệnh theo hướng dẫn của cơ quan chuyên môn.

Nhờ sự tích cực tuyên truyền, vận động của các cấp ủy đảng, chính quyền từ huyện đến cơ sở, sự sâu sát của các cơ quan chuyên môn tạo điều kiện cho nông dân hăng say sản xuất, không có hiện tượng bỏ ruộng trên địa bàn, phấn đấu đưa sản xuất vụ mùa thắng lợi, đảm bảo an ninh lương thực tại chỗ, góp phần ổn định tình hình kinh tế, chính trị của địa phương.

Ks. Nguyễn Hoài Linh - Trạm TT&BVTV Tân Sơn

THĂM DÒ Ý KIẾN

Theo bạn : Bố trí giao diện website đã hợp lý chưa?

Kết quả bầu chọn