Thứ Bảy, 29/1/2022

Văn bản - Tài liệu

Trích yếu: kế hoạch công tác tháng 5 năm 2009
Mã số: 05
Cơ quan ban hành: Chi cục Bảo vệ thực vật phú Thọ
Người ký:
Ban hành: 04/05/2009
Thuộc loại: Tờ trình
Lĩnh vực:
File đính kèm:

VĂN BẢN - TÀI LIỆU KHÁC

  Trích yếu
Quyết định 97/2008/QĐ-BNN về việc cấp chứng chỉ hành nghề sản xuất, gia công, sang chai, đóng gói, buôn bán thuốc bảo vệ thực vật
Mã số: 97/2008/QĐ-BNN Nghị định Ban hành: 05/05/2009 Tải về
Mẫu xử phạt trong lĩnh vực bảo vệ và kiểm dịch thực vật
Mã số: Mẫu các loại Ban hành: Tải về
Mẫu giấy khai báo giống cây trồng nhập nội
Mã số: Mẫu các loại Ban hành: Tải về
Mẫu biên bản điều tra sinh vật gây hại trong kho nông sản
Mã số: Mẫu các loại Ban hành: Tải về
Mẫu biên bản điều tra vật thể thuộc đối tượng Kiểm dịch thực vật
Mã số: Mẫu các loại Ban hành: Tải về
Mẫu đơn xin gia hạn chứng chỉ hành nghề buôn bán thuốc BVTV
Mã số: Mẫu các loại Ban hành: Tải về
Mẫu đơn xin cấp chứng chỉ hành nghề buôn bán thuốc BVTV
Mã số: Mẫu các loại Ban hành: Tải về
Thông tư số 88/2007/TT-BNN Hướng dẫn công tác KDTV nội địa
Mã số: 88/2007/TT-BNN Báo cáo Ban hành: 01/11/2007 Tải về
Quyết định số 89/2007/QĐ-BNN ban hành quy định quản lý nhà nước về hoạt động xông hơi khử trùng
Mã số: 89/2007/QĐ-BNN Báo cáo Ban hành: 29/10/2007 Tải về
Quyết định số 73/2005/QĐ-BNN về ban hành Danh mục đối tượng kiểm dịch thực vật
Mã số: 73/2005/QĐ-BNN Báo cáo Ban hành: 14/11/2005 Tải về
Quyết định số 1579/QĐ/BNN-KHCN về Công nhận biện pháp 3 giảm 3 tăng là tiến bộ kỹ thuật
Mã số: 1579/QĐ/BNN-KHCN Đề tài - dự án Ban hành: 30/06/2005 Tải về
Chỉ thị số 24/2006/CT-BNN về Tăng cường triển khai chương trình 3 giảm 3 tăng
Mã số: 24/2006/CT-BNN Đề tài - dự án Ban hành: 07/04/2006 Tải về
Nghị định số 58/2002/NĐ-CP về việc ban hành Điều lệ bảo vệ thực vật, Điều lệ kiểm dịch thực vật và Điều lệ quản lý thuốc bảo vệ thực vật
Mã số: 58/2002/NĐ-CP Pháp lệnh Ban hành: 03/06/2002 Tải về
Pháp lệnh số 15/2004/PL-UBTVQH11 về Giống cây trồng
Mã số: 15/2004/PL-UBTVQH11 Pháp lệnh Ban hành: 24/03/2004 Tải về
Pháp lệnh số 12/2003/PL-UBTVQH11 về Vệ sinh an toàn thực phẩm
Mã số: 12/2003/PL-UBTVQH11 Pháp lệnh Ban hành: 26/07/2003 Tải về
Pháp lệnh số 36/2001/PL-UBTVQH10 về Bảo vệ và Kiểm dịch thực vật
Mã số: 36/2001/PL-UBTVQH10 Pháp lệnh Ban hành: 25/07/2001 Tải về
Quyết định của UBND tỉnh Phú Thọ về chức năng nhiệm vụ và quyền hạn của Chi cục BVTV
Mã số: 1110/2005/QĐ-UB Quy định Ban hành: 28/04/2005 Tải về
Chỉ thị về việc tăng cường triển khai chương trình 3 giảm 3 tăng
Mã số: 24/2006/CT-BNN Đề tài - dự án Ban hành: 07/04/2006 Tải về
Nghị định Ban hành Điều lệ bảo vệ thực vật, kiểm dịch thực vật và quản lý thuốc bảo vệ thực vật
Mã số: 58/2002/NĐ-CP Pháp lệnh Ban hành: 03/06/2002 Tải về
Pháp lệnh Bảo vệ và Kiểm dịch thực vật
Mã số: 01 Pháp lệnh Ban hành: 25/07/2001 Tải về