Thứ Sáu, 3/12/2021

Văn bản - Tài liệu

Trích yếu: Xử lý vi phạm về môi trường
Mã số: 117
Cơ quan ban hành: Chính phủ
Người ký: Nguyễn Tấn Dũng
Ban hành: 31/12/2009
Thuộc loại: Nghị định
Lĩnh vực: Môi trường
File đính kèm:

VĂN BẢN - TÀI LIỆU KHÁC

  Trích yếu
QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA VỀ PHƯƠNG PHÁP ĐIỀU TRA PHÁT HIỆN DỊCH HẠI CÂY TRỒNG
Mã số: QCVN 01-38 : 2010/BNNPTNT Quy chuẩn kỹ thuật Ban hành: 10/12/2010 Tải về
Thông tư liên tịch số 183/2010/TTLT-BTC-BNN Hướng dẫn chế độ quản lý, sử dụng kinh phí ngân sách nhà nước cấp đối với hoạt động khuyến nông
Mã số: 183/2010/TTLT-BTC-BNN Thông tư liên tịch Ban hành: 15/11/2010 Tải về
Báo cáo tổng kết PBGDPL 2009
Mã số: 299/BVTV Tờ trình Ban hành: 30/11/2009 Tải về
Thông tư quy định quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về môi trường
Mã số: 16/2009 Pháp lệnh Ban hành: 07/10/2009 Tải về
Báo cáo kết quả thực hiện Luật khiếu nại, tố cáo năm 2009
Mã số: 284/BC- BVTV Thông báo Ban hành: 11/11/2009 Tải về
Sửa đổi, bổ sung một số nội dung thông tư 09,20,32
Mã số: 64/2009 Thông tư Ban hành: 07/10/2009 Tải về
Tăng cường quản lý thuốc trên rau
Mã số: 2388 Nghị định Ban hành: 11/08/2009 Tải về
các loại thuốc đăng ký chính thức, bổ xung vào danh mục
Mã số: 05 Thông tư Ban hành: 10/08/2009 Tải về
V/V Tăng cường kiểm tra và cấp Chứng chỉ hành nghề Buôn bán thuốc BVTV
Mã số: 2 Nghị định Ban hành: 07/07/2008 Tải về
Tăng cường công tác quản lý thuốc BVTV
Mã số: 552 Thông báo Ban hành: 16/07/2009 Tải về
Hướng dẫn phương pháp điều tra SVH
Mã số: 52 /HD-BVTV Hướng dẫn Ban hành: 30/03/2007 Tải về
Câu hỏi ôn tập lớp tập huấn chuyên môn BVTV
Mã số: Tài liệu - Tập huấn Ban hành: 22/06/2003 Tải về
Hướng dẫn Phương pháp điều tra phát hiện sinh vật hại cây trồng
Mã số: 52/HD-BVTV Hướng dẫn Ban hành: 30/03/2007 Tải về
Quy định quản lý sản xuất, kinh doanh rau, quả và chè an toàn
Mã số: 99 Quyết định Ban hành: 15/10/2008 Tải về
Quyết định 97/2008/QĐ-BNN về việc cấp chứng chỉ hành nghề sản xuất, gia công, sang chai, đóng gói, buôn bán thuốc bảo vệ thực vật
Mã số: 97/2008/QĐ-BNN Nghị định Ban hành: 05/05/2009 Tải về
kế hoạch công tác tháng 5 năm 2009
Mã số: 05 Tờ trình Ban hành: 04/05/2009 Tải về
Mẫu xử phạt trong lĩnh vực bảo vệ và kiểm dịch thực vật
Mã số: Mẫu các loại Ban hành: Tải về
Mẫu giấy khai báo giống cây trồng nhập nội
Mã số: Mẫu các loại Ban hành: Tải về
Mẫu biên bản điều tra sinh vật gây hại trong kho nông sản
Mã số: Mẫu các loại Ban hành: Tải về
Mẫu biên bản điều tra vật thể thuộc đối tượng Kiểm dịch thực vật
Mã số: Mẫu các loại Ban hành: Tải về