Thứ Bảy, 15/6/2024

Văn bản - Tài liệu

Tìm thấy: 160 kết quả

  Trích yếu
Thông tư ban hành Danh mục thuốc BVTV được phép sử dụng, cấm sử dụng tại Việt Nam
Mã số: 19/2021/TT-BNNPTNT Thông tư Ban hành: 28/12/2021 Tải về
Danh mục thuốc BVTV được phép sử dụng tại Việt Nam
Mã số: 19/2021/TT-BNNPTNT_PL1 Danh mục thuốc Ban hành: 28/12/2021 Tải về
Danh mục thuốc BVTV cấm sử dụng tại Việt Nam
Mã số: 19/2021/TT-BNNPTNT_PL2 Danh mục thuốc Ban hành: 28/12/2021 Tải về
Nghị định Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Xử lý vi phạm hành chính
Mã số: 118/2021/NĐ-CP Nghị định Ban hành: 23/12/2021 Tải về
Luật xử lý vi phạm hành chính sửa đổi, bổ sung năm 2020
Mã số: 67/2020/QH14 Luật Ban hành: 13/11/2020 Tải về
Thông tư ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng phân bón
Mã số: 09/2019/TT-BNNPTNT Thông tư Ban hành: 27/08/2019 Tải về
Thông tư ban hành Danh mục thuốc BVTV được phép sử dụng, cấm sử dụng tại Việt Nam năm 2020
Mã số: 10/2020/TT-BNNPTNT Thông tư Ban hành: 09/09/2020 Tải về
Nghị định 98/2020/NĐ-CP Quy định xử phạt VPHC trong hoạt động thương mại, sản xuất, buôn bán hàng giả, hàng cấm và bảo vệ người tiêu dùng
Mã số: 98/2020/NĐ-CP Nghị định Ban hành: 26/08/2020 Tải về
Nghị định số 94/2019/NĐ-CP CHướng dẫn chi tiết một số điều của Luật Trồng trọt về gống cây trồng và canh tác
Mã số: 94/2019/NĐ-CP Nghị định Ban hành: 13/12/2019 Tải về
Nghị định số 84/2019/NĐ-CP của Chính phủ ngày 14/11/2019 của Chính phủ Quy định về quản lý phân bón
Mã số: 84/2019/NĐ-CP Nghị định Ban hành: 14/11/2019 Tải về
về việc thành lập 06 Tổ công tác kiểm tra, chỉ đạo sản xuất và triển khai thực hiện các kế hoạch nông nghiệp năm 2020
Mã số: 198/QĐ-SNN ngày 25/02/2020 Quyết định Ban hành: 25/02/2020 Tải về
Khẩn trương tổ chức triển khai một số nhiệm vụ
Mã số: Số: 534/UBND-KTN Công văn Ban hành: 18/02/2020 Tải về
về việc tăng cường phát triển và dử dụng phân bón hữu cơ
Mã số: Số: 533/UBND-KTN Công văn Ban hành: 18/02/2020 Tải về
Luật Trồng trọt Số 31/2018/QH14
Mã số: Luật Ban hành: 19/11/2018 Tải về
lệ phí trong lĩnh vực trồng trọt và giống cây lâm nghiệp.
Mã số: 14 Thông tư Ban hành: 07/02/2018 Tải về
Xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực phân bón
Mã số: 55/2018/NĐ-CP Nghị định Ban hành: 16/04/2018 Tải về
Quản lý phân bón
Mã số: 108 Nghị định Ban hành: 20/09/2017 Tải về
Nghị định về quản lý phân bón
Mã số: 108/2017/NĐ-CP Nghị định Ban hành: 20/09/2017 Tải về
Danh mục thuốc BVTV 2018
Mã số: 03 Thông tư Ban hành: 09/02/2018 Tải về
Quản lý phân bón
Mã số: 108 Nghị định Ban hành: 02/04/2018 Tải về
Loại thuốc BVTV chứa hoạt chất Trichlorfon khỏi danh mục thuốc BVTV được phép sử dụng
Mã số: 4154 Quyết định Ban hành: 16/10/2017 Tải về
Quyết định 4154/QĐ-BNN-BVTV
Mã số: 4151/QĐ-BNN-BVTV Quyết định Ban hành: 13/11/2017 Tải về
Thông tư Quy định về trình tự, thủ tục tiến hành một cuộc thanh tra chuyên ngành và trang phục, thẻ công chức thanh trachuyên ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn
Mã số: 33 Thông tư Ban hành: 31/10/2016 Tải về
Thông báo về việc mở lớp chuyên môn về thuốc BVTV
Mã số: 388 Thông báo Ban hành: 09/12/2016 Tải về
Quyết đinh: Công bố Thủ tục hành chính chuẩn hoá trong lĩnh vực bảo vệ thực vật
Mã số: 4307 Quyết định Ban hành: 24/10/2016 Tải về
Kết luận thanh tra hoạt động kinh doanh buôn bán thuốc bảo vệ thực vật của các tổ chức, cá nhân trên địa bàn huyện Lâm Thao, Yên Lập, Đoan Hùng, Thanh Ba và Tam Nông - Tỉnh Phú Thọ
Mã số: 199 Kết quả công tác Ban hành: 14/07/2016 Tải về
Nghị định quy định đầu tư kinh doanh về bảo vệ và kiểm dịch thực vật; giống cây trồng; nuôi động vật rừng thông thường; chăn nuôi; thuỷ sản; thực phẩm
Mã số: 66 Nghị định Ban hành: 01/07/2016 Tải về
Nghị định 31 xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giống cây trồng, bảo vệ và kiểm dịch thực vật
Mã số: 31 Nghị định Ban hành: 06/05/2016 Tải về
Kết luận thanh tra hoạt động kinh doanh, buôn bán, sử dụng thuốc bảo vệ thực vật của các tổ chức, cá nhân trên địa bàn tỉnh Phú Thọ
Mã số: 396 Kết quả công tác Ban hành: 30/12/2015 Tải về
Nghị quyết về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu tiếp tục cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia trong 2 năm 2015 - 2016
Mã số: 19 Nghị quyết Ban hành: 12/03/2015 Tải về