Thứ Tư, 10/8/2022

Văn bản - Tài liệu

Tìm thấy: 6 kết quả

  Trích yếu
về việc thành lập 06 Tổ công tác kiểm tra, chỉ đạo sản xuất và triển khai thực hiện các kế hoạch nông nghiệp năm 2020
Mã số: 198/QĐ-SNN ngày 25/02/2020 Quyết định Ban hành: 25/02/2020 Tải về
Loại thuốc BVTV chứa hoạt chất Trichlorfon khỏi danh mục thuốc BVTV được phép sử dụng
Mã số: 4154 Quyết định Ban hành: 16/10/2017 Tải về
Quyết định 4154/QĐ-BNN-BVTV
Mã số: 4151/QĐ-BNN-BVTV Quyết định Ban hành: 13/11/2017 Tải về
Quyết đinh: Công bố Thủ tục hành chính chuẩn hoá trong lĩnh vực bảo vệ thực vật
Mã số: 4307 Quyết định Ban hành: 24/10/2016 Tải về
Quy chế một cửa, một cửa liên thông
Mã số: 09/2015/QĐ-TTg Quyết định Ban hành: 25/03/2015 Tải về
Quy định quản lý sản xuất, kinh doanh rau, quả và chè an toàn
Mã số: 99 Quyết định Ban hành: 15/10/2008 Tải về
1