Chủ Nhật, 26/5/2019

Chi tiết thuốc bvtv

Tên thương phẩm : Abagold 38EC, 55EC, 65EC
Tên hoạt chất : Abamectin
Loại thuốc : Thuốc trừ sâu
Nhóm thuốc : Abamectin
Danh mục thuốc : Được phép sử dụng
Dạng thuốc : 38EC: Nhũ dầu. 55EC: Nhũ dầu. 65EC: Nhũ dầu
Đối tượng phòng trừ : 38EC: Sâu cuốn lá/lúa. Bọ trĩ/chè. Sâu tơ/bắp cải. Nhện đỏ/cam.
55EC: Sâu cuốn lá/lúa. Nhện đỏ/chè.
65EC: Nhện gié/lúa. Sâu cuốn lá/lúa. Bọ trĩ/chè. Nhện đỏ/cam
Tác động của thuốc :
Nhóm độc :
Mức độ độc :
Liều lượng sử dụng :
Cách dùng :
Thời gian cách ly :
Khả năng hỗn hợp :
Đặc điểm chung :
Tổ chức xin đăng ký :
Công ty phân phối :
Nhãn thuốc :