Thứ Hai, 27/5/2019

Chi tiết thuốc bvtv

Tên thương phẩm : Abamec-MQ 20EC, 50EC
Tên hoạt chất : Abamectin
Loại thuốc : Thuốc trừ sâu
Nhóm thuốc : Avermectin
Danh mục thuốc : Được phép sử dụng
Dạng thuốc : 20EC: Nhũ dầu. 50EC: Nhũ dầu
Đối tượng phòng trừ : 20EC: Sâu cuốn lá/lúa.
50EC: Nhện đỏ/chè. Sâu khoang/lạc
Tác động của thuốc :
Nhóm độc :
Mức độ độc :
Liều lượng sử dụng :
Cách dùng :
Thời gian cách ly :
Khả năng hỗn hợp :
Đặc điểm chung :
Tổ chức xin đăng ký :
Công ty phân phối :
Nhãn thuốc :