Chủ Nhật, 26/5/2019

Chi tiết thuốc bvtv

Tên thương phẩm : Aba-plus 100EC
Tên hoạt chất : Abamectin 10g/l + Imidacloprid 90g/l
Loại thuốc : Thuốc trừ sâu
Nhóm thuốc : Hỗn hợp trừ sâu
Danh mục thuốc : Được phép sử dụng
Dạng thuốc : 100EC: Nhũ dầu
Đối tượng phòng trừ : 100EC: Bọ trĩ/lúa. Bọ xít hôi/lúa. Sâu cuốn lá/lúa. Rầy nâu/lúa. Sâu tơ/bắp cải. Sâu vẽ bùa/cam. Rệp bông/xoài. Rệp muội/đậu tương
Tác động của thuốc :
Nhóm độc :
Mức độ độc :
Liều lượng sử dụng :
Cách dùng :
Thời gian cách ly :
Khả năng hỗn hợp :
Đặc điểm chung :
Tổ chức xin đăng ký :
Công ty phân phối :
Nhãn thuốc :