Thứ Ba, 17/5/2022
Soạn thảo công thức toán học
Gửi bài In bài
Để có thể soạn thảo được công thức toán học, máy tính của bạn phải được cài đặt bộ Microsoft Equation 3.0 cùng với bộ Microsoft Office. Cách soạn thảo một công thức toán học được tiến hành như sau:
Bước 1: Chọn một vị trí trên tμi liệu, nơi sẽ chèn công thức toán học vμo;
Bước 2: Kích hoạt trình soạn thảo công thức toán học bằng cách: mở mục chọn Insert | Object… Hộp thoại Object xuất hiện:
Dùng chuột chọn mục Microsoft Equation 3.0 (nh− hình trên), rồi nhấn OK. Thanh công cụ Equation cùng hộp soạn thảo công thức xuất hiện:
- Hộp soạn thảo công thức, là nơi để soạn thảo công thức toán học.
- Thanh công cụ Equation chứa các nút lệnh cho phép chọn các mẫu công thức vμ các ký tự, ký hiệu, phần tử trong một công thức toán học.
Bước 3: Soạn thảo công thức: Đơn giản bằng cách chèn các mẫu công thức rồi xây dựng các thành phần công thức.


Thanh công cụ để soạn thảo công thức

Hộp soạn thảo công thức toán học

THĂM DÒ Ý KIẾN

Theo bạn : Bố trí giao diện website đã hợp lý chưa?

Kết quả bầu chọn