Thứ Bảy, 13/8/2022
Buôn bán thuốc BVTV
22/04/2009 | Pháp luật Bảo vệ thực vật
Buôn bán thuốc Bảo vệ thực vật cần phải có điều kiện gì?

 Theo quy định tại điều 16, chương IV, Điều lệ về quản lý thuốc BVTV, tổ chức, cá nhân buôn bán thuốc BVTV phải có đủ các điều kiện sau:

    1. Có chứng chỉ hành nghề buôn bán thuốc BVTV
    2. Có cửa hàng bán thuốc và kho chứa thuốc đúng quy định
    3. Có trang thiết bị cần thiết bảo đảm an toàn cho người, vệ sinh môi trường, phòng chống cháy, nổ theo quy định của pháp luật
      

Gửi câu hỏi của bạn