Chủ Nhật, 26/3/2023
Một số phân hữu cơ và vô cơ chính
Gửi bài In bài

* Phân hữu cơ

Là các chất thải hưu cơ động vật, thực vật, rơm rạ và chất độn . Bằng các phương thức chế biến khác nhau, phân hữu cơ được Nông dân sử dụng làm phân bón cho cây trồng.

- Các chất thải hữu cơ gồm: từ trâu, bò, ngựa, lợn và gia cầm các loại.

- Chất độn và phụ gia: có nguồn gốc từ thực vật như Rơm, rạ, vỏ trấu, thân ngô và cỏ các loại. Vôi bột khoảng 100 kg.

- Cách chế biến:

+ Thu gom các chất thải hữu cơ.

+ Đổ phân thành lớp, mỗi lớp phân dày 40- 60cm và giữa các lớp phân là vôi bột.

+ Kích thước đống phân: dài 3- 4m, rộng 2- 3m, cao 1,5- 2,5m.

+ Dùng bùn ao hoặc đất thịt để trát kín đống phân

+ Thời gian ủ: 3- 5 tháng hoặc lâu hơn tuỳ thuộc vào mục đích sử dụng.

* Phân vô cơ

Phân Đạm: - Urê (NH2 )2 CO, hàm lượng đạm 46%.

- Đạm NitratAmôn NH4NO3 , hàm lượng đạm 35%.

- Đạm Amônsunfat ( NH4 )2 SO4 , hàm lượng đạm 20%.

Phân Kali: KaliClorua, hàm lượng Kali 51- 60%

Phân Lân: SupeLân Ca( H2PO4 )2 , hàm lượng Lân 18%.

THĂM DÒ Ý KIẾN

Theo bạn : Bố trí giao diện website đã hợp lý chưa?

Kết quả bầu chọn