Thứ Bảy, 4/2/2023

Kết quả điều tra sâu bệnh tuần 48.Huyện Việt Trì. Tuần 48 - Tháng 11/2022

Cây trồng Diện tích (ha) Đối tượng Mật độ (con/m2) tỷ lệ (%) Diện tích nhiễm (ha) Diện tích phòng trừ (ha) Tuổi sâu, cấp bệnh
Trung bình Cao Tổng số Nhẹ Trung bình Nặng Tổng số lần 1 lần 2 Tổng số 1 2 3 4 5 Nhộng Chủ yếu
Rau cải 107 Bệnh sương mai 0,167 5 4,458 4,458 0            
    Rệp 0,767 8 0            
    Sâu tơ 1 10 0            
    Sâu xanh 0,467 3 8,471 8,471 0            
Ngô 95 Bệnh khô vằn 0,433 8 0            
    Sâu đục thân, bắp 0,167 5 0