Thứ Năm, 30/6/2022

Kết quả điều tra sâu bệnh tuần 05.Huyện Phú Thọ. Tuần 5 - Tháng 2/2022

Cây trồng Diện tích (ha) Đối tượng Mật độ (con/m2) tỷ lệ (%) Diện tích nhiễm (ha) Diện tích phòng trừ (ha) Tuổi sâu, cấp bệnh
Trung bình Cao Tổng số Nhẹ Trung bình Nặng Tổng số lần 1 lần 2 Tổng số 1 2 3 4 5 Nhộng Chủ yếu
Lúa muộn trà 1 900 Ốc bươu vàng 0,037 0,4 0            
Rau cải 42 Sâu xanh 0,6 4 4,2 4,2 0