Thứ Ba, 3/10/2023

Kết quả điều tra sâu bệnh tuần 11.Huyện Lâm Thao. Tuần 11 - Tháng 3/2023

Cây trồng Diện tích (ha) Đối tượng Mật độ (con/m2) tỷ lệ (%) Diện tích nhiễm (ha) Diện tích phòng trừ (ha) Tuổi sâu, cấp bệnh
Trung bình Cao Tổng số Nhẹ Trung bình Nặng Tổng số lần 1 lần 2 Tổng số 1 2 3 4 5 Nhộng Chủ yếu
Lúa muộn trà 1 2576 Bệnh đạo ôn lá 0,123 1,3 0            
    Chuột 0,49 4,6 0            
    Ruồi đục nõn 0,493 4 0            
Lúa muộn trà 2 537 Bệnh đạo ôn lá 0,013 0,3 0            
    Chuột 0,342 6 4,984 4,984 0            
    Ruồi đục nõn 0,07 1,2 0            
Rau cải 70 Bệnh sương mai 0,333 3 0            
    Bọ nhảy 2,733 12 0            
    Sâu xanh 0,7 5 3,111 3,111 0