Thứ Ba, 3/10/2023

Báo cáo kết quả điều tra sâu bệnh kỳ 12.Huyện Hạ Hòa. Tuần 12 - Tháng 3/2023

Cây trồng Diện tích (ha) Đối tượng Mật độ (con/m2) tỷ lệ (%) Diện tích nhiễm (ha) Diện tích phòng trừ (ha) Tuổi sâu, cấp bệnh
Trung bình Cao Tổng số Nhẹ Trung bình Nặng Tổng số lần 1 lần 2 Tổng số 1 2 3 4 5 Nhộng Chủ yếu
Lúa muộn trà 1 1975 Bệnh khô vằn 0            
    Bệnh đạo ôn lá 0,867 4 0            
    Chuột 0,6 3 0            
    Rầy các loại 1,467 8 0            
Lúa muộn trà 2 1980 Bệnh bạc lá 0            
    Bệnh đạo ôn lá 0,767 4 0            
    Chuột 0,733 3 0            
    Rầy các loại 1,333 12 0            
Chè 1699,4 Bệnh đốm nâu 0            
    Bọ cánh tơ 0,567 3 0            
    Bọ xít muỗi 0,733 3 0            
    Rầy xanh 0,667 3 0            
Ngô 595 Bệnh khô vằn 0            
    Sâu keo mùa Thu 0,187 1,2 0