Thứ Sáu, 16/11/2018

Văn bản - Tài liệu

Trích yếu: Quản lý phân bón
Mã số: 108
Cơ quan ban hành: Chính phủ
Người ký: Nguyễn xuân Phúc
Ban hành: 02/04/2018
Thuộc loại: Nghị định
Lĩnh vực: Phân bón
File đính kèm:

VĂN BẢN - TÀI LIỆU KHÁC

  Trích yếu
Loại thuốc BVTV chứa hoạt chất Trichlorfon khỏi danh mục thuốc BVTV được phép sử dụng
Mã số: 4154 Quyết định Ban hành: 16/10/2017 Tải về
Quyết định 4154/QĐ-BNN-BVTV
Mã số: 4151/QĐ-BNN-BVTV Quyết định Ban hành: 13/11/2017 Tải về
Thông tư Quy định về trình tự, thủ tục tiến hành một cuộc thanh tra chuyên ngành và trang phục, thẻ công chức thanh trachuyên ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn
Mã số: 33 Thông tư Ban hành: 31/10/2016 Tải về
Thông báo về việc mở lớp chuyên môn về thuốc BVTV
Mã số: 388 Thông báo Ban hành: 09/12/2016 Tải về
Quyết đinh: Công bố Thủ tục hành chính chuẩn hoá trong lĩnh vực bảo vệ thực vật
Mã số: 4307 Quyết định Ban hành: 24/10/2016 Tải về
Kết luận thanh tra hoạt động kinh doanh buôn bán thuốc bảo vệ thực vật của các tổ chức, cá nhân trên địa bàn huyện Lâm Thao, Yên Lập, Đoan Hùng, Thanh Ba và Tam Nông - Tỉnh Phú Thọ
Mã số: 199 Kết quả công tác Ban hành: 14/07/2016 Tải về
Nghị định quy định đầu tư kinh doanh về bảo vệ và kiểm dịch thực vật; giống cây trồng; nuôi động vật rừng thông thường; chăn nuôi; thuỷ sản; thực phẩm
Mã số: 66 Nghị định Ban hành: 01/07/2016 Tải về
Phụ lục Thông tư 03 về danh mục thuốc BVTV được phép sử dụng, cấm sử dụng ở Việt Nam
Mã số: 03 Thông tư Ban hành: 21/04/2016 Tải về
Phụ lục thông tư 03 về danh mục thuốc BVTV được phép sử dụng, cấm sử dụng ở Việt Na
Mã số: 03 Thông tư Ban hành: 21/04/2016 Tải về
Phụ lục thông tư 03 về danh mục thuốc BVTV được phép sử dụng, cấm sử dụng ở Việt Nam
Mã số: 03 Thông tư Ban hành: 21/04/2016 Tải về
thông tư 03 về danh mục thuốc BVTV được phép sử dụng, cấm sử dụng ở Việt Nam
Mã số: 03 Thông tư Ban hành: 21/04/2016 Tải về
Nghị định 31 xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giống cây trồng, bảo vệ và kiểm dịch thực vật
Mã số: 31 Nghị định Ban hành: 06/05/2016 Tải về
Kết luận thanh tra hoạt động kinh doanh, buôn bán, sử dụng thuốc bảo vệ thực vật của các tổ chức, cá nhân trên địa bàn tỉnh Phú Thọ
Mã số: 396 Kết quả công tác Ban hành: 30/12/2015 Tải về
Nghị quyết về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu tiếp tục cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia trong 2 năm 2015 - 2016
Mã số: 19 Nghị quyết Ban hành: 12/03/2015 Tải về
luật tổ chức quốc hội
Mã số: 57/2014/QH13 Luật Ban hành: 20/11/2014 Tải về
Luật bầu cử đại biểu quốc hội và đại biểu hội đồng nhân dân
Mã số: 85/2015/QH13 Luật Ban hành: 25/06/2015 Tải về
Luật tổ chức chính quyền địa phương
Mã số: 77/QH-13 Luật Ban hành: 19/06/2015 Tải về
Thông tin sơ bộ kết quả TPP trong nông nghiệp
Mã số: Thông báo Ban hành: 23/12/2015 Tải về
Quy chế một cửa, một cửa liên thông
Mã số: 09/2015/QĐ-TTg Quyết định Ban hành: 25/03/2015 Tải về
Thông tư 48 về hướng dẫn chi tiết điều kiện hoạt động dịch vụ BVTV
Mã số: 48 Thông tư Ban hành: 16/12/2015 Tải về