Thứ Ba, 21/5/2024
Bộ máy lãnh đạo

 

 

 

               

Họ và tên:

 Phan Văn Đạo

 Chức vụ:

 Chi cục trưởng

Điện thoại:

 02103844254 (CQ)

Di động

 0913282085

 Email:

 Daopv.sonn@phutho.gov.vn

 

 

 

 

 

 

 

 Họ và tên:

 Nhữ Thị Ngọc Anh

Chức vụ:

 Phó Chi cục trưởng

 Điện thoại:

 02103666659

Di động

 0987165859 

Email:          

 Anhntn.sonn@phutho.gov.vn