Thứ Hai, 27/5/2024

Lịch công tác Trạm Cẩm Khê tuần 49

Trạm Trồng trọt và BVTV huyện Cẩm Khê
Từ ngày: 05/12/2022. Đến ngày: 11/12/2022

Thứ

Ngày, tháng

Nguyễn Thị Ngọc Ánh

(Nội dung, địa điểm làm việc)

Cù Thị Liên

(Nội dung, địa điểm làm việc)

2

05/12

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

3

06/12

Điều tra sâu bệnh, làm BC kỳ

Điều tra sâu bệnh, làm BC kỳ

4

07/12

Làm việc tại trạm 

Đi cơ sở

5

08/12

Đi cơ sở

Làm việc tại trạm

6

09/12

Làm việc tại trạm 

Đi cơ sở

7

10/12

Nghỉ

Nghỉ

CN

11/12

Nghỉ

Nghỉ