Thứ Sáu, 22/2/2019
BỆNH GREENING
Gửi bài In bài

Triệu chứng bệnh

 

Bệnh gây hại trên tất cả các giống: cam, quýt, chanh, bưởi, v.v.... Mới đầu bệnh hại trên từng cành sau đó lan dần ra cả cây. lá bị bệnh có mầu vàng loang lổ. Lá nhỏ lại và thường bị lệch tâm.Quả bị bệnh nhỏ, chậm phát triển và cũng bị lệch tâm. Khi bổ quả bị bệnh thường thấy hạt bị lép. Quả từ cây bị bệnh khi chín thường loang lổ mầu xanh, vàng xen kẽ. Trong khi quả từ trên các cây không bị bệnh có mầu vàng tươi. Cây bị bệnh nặng thường thấy hiện tượng ra hoa trái vụ. Các cành lá vàng và khô dần cả cành, rồi khô đi. Chính vì thế nhiều nơi gọi bệnh này là hiện tượng cây khô lá vàng.

 

 

 

Tác nhân gây bệnh

Bệnh vàng lá greening hay còn gọi là bệnh hoàng long, bệnh vàng lá trầu...do vi khuẩn Liberobacter  asiaticum gây ra. Bệnh lây lan qua cành chiết và mắt ghép lấy từ cây bị bệnh để nhân giống. Trên đồng ruộng, rầy chổng cánh (Diaphorina citri) là môi giới truyền bệnh từ cây bị bệnh sang cây khoẻ.

 

 

Đặc điểm phát sinh và gây hại của bệnh

Bệnh gây hại trên tất cả các giống cây có múi. Tuy nhiên bệnh thường gây hại nặng trên các giống quýt, cam Sành, cam Vân Du, cam sông Con và cam  Xã Đoài. Trên bưởi và quất bệnh nhẹ hơn.

Nhân giống bằng vật liệu như: cành chiết, mắt ghép lấy từ cây bị bệnh tạo điều kiện thuận lợi cho bệnh lây lan nhanh và xuất hiện sớm trên vườn cây. Tại các vùng cam có nhiều cây bị bệnh và nhiều rầy chổng cánh thì bệnh lây lan càng nhanh và bị bệnh càng nhiều.

Bón phân đạm nhiều và bón rải rác để trên cây lúc nào cũng phát lộc tạo điều kiện thu hút rầy chổng cánh đến chích hút và lây bệnh. Vườn cam quýt để um tùm hay ít đốn tỉa bệnh thường nhiều hơn và nặng hơn.

 

 

Biện pháp phòng trừ

Không nhân giống hoặc trồng mới bằng giống lấy cành chiết và mắt ghép từ các cây đã bị bệnh, hay không biết cây có bị bệnh hay không. Trồng mới bằng giống sạch bệnh mua từ các cơ sở nhân giống cây có múi sạch bệnh.

Thường xuyên thăm vườn và đốn tỉa những cây, cành bị vàng lá nghi là nhiễm bệnh vàng lá greening. Phun thuốc trừ rầy chổng cánh môi giới truyền bệnh bằng thuốc hoá học như: Trebon 0,1 % Bi 58 0,1 % và các loại thuốc nội hấp khác. Đặc biệt chú ý phun thuốc trừ rầy ở các đợt lộc như: lộc xuân, lộc hè và lộc thu.

Các tin khác

THĂM DÒ Ý KIẾN

Theo bạn : Bố trí giao diện website đã hợp lý chưa?

Kết quả bầu chọn